Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PROŠIRITI SOCIJALNI DIJALOG


U Privrednoj komori Beograda je održan sastanak rukovodstava Komore i Asocijacije Slobodnih i Nezavisnih Sindikata. Tema sastanka je bila aktuelna ekonomska situacija kroz koju prolazi naša zemlja u uslovima ekonomske krize, kao i rešenja za prevazilaženje krize i sprečavanje nastajanja negativnih posledica po zaposlene i poslodavce. U radu sastanka su učestvovali predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Janković sa saradnicima i predsednik Asocijacije Slobodnih i Nezavisnih Sindikata, gospođa Ranka Savić sa saradnicima.

Sindikat je upoznao prisutne sa inicijativama i predlozima ekonomskih i socijalnih mera koji su upućeni predsedniku i premijeru Srbije, a koji su izrađeni na osnovu analize Okvirnog Programa mera Vlade Republike Srbije za rešavanje ekonomske krize.

Postignuta je saglasnost da se, u uslovima sveobuhvatne reforme, pokrene rad „Velikog socijalnog saveta“ uz učešće predstavnika sindikata, komore, poslodavaca, zemljoradnika, studenata, potrošača, nezaposlenih i svih drugih organizovanih društvenih grupa. Potrebna je opšta sagalasnost za ključne državne odluke, koje će da vode Srbiju ka ekonomiji znanja, u kojoj se afirmiše princip doživotnog učenja, kao osnovna pretpostavka razvoja.

Zaključeno je da globalna ekonomska kriza ne bi smela da bude izgovor bilo kome ko donosi odluke. Prioriteti državne politike trebali bi da budu aktiviranje javnih radova i investicija, mnogo veća štednja državnih organa i institucija, a najvažnije je da socijalna politika mora da obezbedi održivi razvoj za sve.

ASNS i Privredna komora Beograda žele da daju konstruktivni, stručni i odgovorni doprinos naporima za rešavanje suštinskih problema sa kojima se suočavaju zaposleni, poslodavci i svi građani Srbije.