Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ODRŽAN OKRUGLI STO

''UTICAJ SVETSKE EKONOMSKE KRIZE
NA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
I STIMULATIVNE MERE ZA RAZVOJ POVOLJNIJE INVESTICIONE KLIME ''
3. jun 2009. godine, Centar ''Sava''

Globalna ekonomska kriza koja je obeležila proteklu godinu i koja je izazvala brojne posledice po privredu, kako na svetskom, tako i na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, stvorila je potrebu da se u kući privrede, Privrednoj komori Beograda, sa tradicijom dugom preko 150. godina, sretnu, s jedne strane predstavnici nadležnih ministarstava Vlade Republike Srbije i sa druge strane privrednici i preduzetnici, koji su u proteklom periodu, najviše osetili posledice ekonomske krize u poslovanju.

U nameri da se pronađu adekvatna rešenja u direktnom razgovoru sa privrednicima i preduzetnicima, kao i da se privrednici informišu o merama i planovima za prevazilaženje efekata krize, Privredna komora Beograda je organizovala, 3. juna 2009. godine, u Centru ''Sava'', okrugli sto na temu:

''UTICAJ SVETSKE EKONOMSKE KRIZE
NA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
I STIMULATIVNE MERE ZA RAZVOJ POVOLJNE INVESTICIONE KLIME ''

Na ovu temu govorili su: Radmila Bukumirić Katić, pomoćnik ministra – Ministarstvo rada i socijalne politike, Aleksandra Vučetić, savetnik – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Partick Voller, generalni sekretar – SME Union, Svetlana Gospić, generalni direktor – Sektor za kontrolu banaka Narodne banke Srbije, Zoran Jovičić, predsednik – Svetska organizacija za dijasporu, Olivera Božić, direktor – Fond za razvoj Republike Srbije, Zoran Vasić, pomoćnik direktora – Sektor za obrazovanje i komunikaciju Poreske uprave, Milan Đurić, načelnik odeljenja Sektora za obrazovanje i komunikaciju Poreske uprave, Dr Nikola Stefanović, direktor – SEAF, Radan Ilić, zamenik direktora – Nacionalna služba za zapošljavanje, Natalija Radoja, direktor Sektora za preduzetništvo i program zapošljavanja - Nacionalna služba za zapošljavanje, Nataša Savić, konsultant – Ekonomski institut, Aleksandar Milošević, sekretar Centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva - Privredna komora Beograda. U ulozi moderatora panel diskusije bio je prof. dr Branko Medojević, predsednik Društva ekonomista Beograda.

Nakon pozdravnog govora, mr Milan Janković, predsednik Komore Beograda, istakao je da će u narednom periodu posledice globalne ekonomske krize najviše osetiti preduzetnici, mala i srednja preduzeća, i da se određene mere Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava, za prevazilaženje krize, trebaju usmeriti ka pomenutoj ciljnoj grupi. On je dodao da rešenje za prevazilaženje efekata krize leži upravo u razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća.

Privredna komora Beograda, kao predstavnik domaće privrede, u saradnji sa navedenim institucijama, privrednicima i preduzetnicima, na ovaj način je uticala na kreiranje povoljnije investicione klime, koja treba da dovede do rasta standarda stanovništva, preko: stvaranja stabilnog privrednog ambijenta, prilagođavanja domaće privrede standardima svetske tržišne privrede, rasta priliva investicija i izvoza, smanjenje stope nezaposlenosti i stimulisanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika da ulaži u sopstvene kapacitete, jer su oni i najveći potencijal za novo zapošljavanje.

Nakon izlaganja predavača, održana je panel diskusija, na kojoj su zainteresovani privredni subjekti mogli da postave pitanja ili daju sugestije. Privredna komora Beograda će u ime privrednika i preduzetnika formirati zaključke sa skupa i nakon toga iste proslediti nadležnim ministarstvima i Vladi Republike Srbije.

PREZENTACIJE: