Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti i YUTRO.com organizuju poslovno-stručni skup


PRIMENA PROAKTIVNOG ODRŽAVANJA INFORMACIONIH SISTEMA U MSP


  Cilj ovog poslovno-stručnog skupa je upoznavanje privrednika i menadžera sa mogućnostima i načinima korišćenja Enthusio MSPu savremenom načinu održavanja informacionih sistema.

Poslovno-stručni skup će biti održan 16.septembra 2009.godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12 u sali na IV spratu, sa počektom u 11 časova.

Savremenom preduzeću, ali i onima koji to žele da postanu, za savladavanje svakodnevnih izazova, uz povećanje efikasnosti, optimizaciju troškova i resursa, preko su potrebni znanje i efikasan softverski alat.

U toku ovog skupa, bićete u prilici da:

  • se uverite da je investiranje u Enthusio MSP ulaganje u sigurnu poslovnu budućnost i saznate kako da uz pomoć Enthusio MSPkao sigurnog softverskog alata preventivno ekonomičnije i bezbednije održavate svoj informacioni sistem
  • saznate koje su prednosti i dobiti uvođenja Enthusio MSPsistema u vaše poslovanje
  • saslušate savete stručnjaka i konsultanata YUTRO.com
  • saznate o iskustvima korisnika iz prve ruke


Vreme
    Tema / Predavač
11.00-11.15 Pozdravna reč
Vesna Pudar, sekretar Udruženja IKT
Saša Milašinović, vlasnik i direktor YUTRO.com
11.15-11.50 Enthusio MSP
Saša Milašinović,
Srđan Stević
11.50-12.05 Poslovna ponuda Enthusio MSP
Rima En Natour
12.10-12.30 Primeri uspešne implementacije

- Učiteljski fakultet Beograd,
prof. dr Aleksandar Jovanović, dekan
dr. Miroslava Ristić, docent
  12.30 Razmena iskustva i druženje uz koktel

Pozivamo Vas da sa svojim saradnicima prisustvujete ovom poslovno-stručnom skupu.

Za prijave i sva eventualna pitanja, kontakt osoba Ljiljana Krstić-Vasić, tel. 011-2645-333, mail: ljiljanakv@kombeg.org.rs.