Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

 

EVROPSKA  KOMISIJA JE OBJAVILA  JAVNI POZIV ZA AMBASADORE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U OKVIRU CIP PROGRAMA


Cilj poziva je podsticanje ženskog preduzetništva u Evropi. Mreža ambasadora ženskog preduzetništva treba da inspiriše žene da postanu preduzetnici i započnu sopstveni biznis.

Osnovne informacije o pozivu

 • Poziv je objavljen 11.decembra 2009.godine.
 • Rok za prijavu predloga projekta je 12.mart 2010.godine.
 • Projektne aktivnosti mogu maksimalno da traju 24 meseca.
 • Procenat sufinansiranja od strane Zajednice do 50% opravdanih trškova.
 •  Ukupan budžet iznosi 545.000 evra.
 • Maksimalan iznos sufinansiranja po projektu 50.000 evra
 • Biće podržano oko 10 projekata, sa u proseku 10 ambasadora

Sve informacije o pozivu možete naći na web adresi:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3917

Kontakt osobe u Privrednoj komori Beograda: Dinka Bulatović, tel: 011/ 2642 088, e-mail: dinka@kombeg.org.rs  i Maja Gogić, tel: 011/ 2641 355 lok.105, e-mail: majag@kombeg.org.rs

Podnosilac projekta mora da bude pravno lice. U pozivu mogu da učestvuju svi javni ili privatni subjekti čija je osnovna delatnost u oblasti podsticanja i/ili podrške preduzetništva.Ovo se posebno odnosi na:

 • Javne organe nadležne za ekonomske poslove
 • Privredne komore kao i zanatske komore i slična tela
 • Organizacije za podršku poslovanja i centre za podršku započinjanja sopstvenog biznisa
 • Poslovna udruženja i mreže za podršku poslovanja
 • Javne i privatne subjekte koji nude usluge poslovne podrške

Projekat će voditi konzorcijum sastavljen od najmanje dve partnerske organizacije.
 

Kriterijumi za izbor predloga projekta

Usklađenost sa ciljevima poziva, 20 bodova. 2. Geografska pokrivenost, 20 bodova. 3. Vidljivost i uticaj, 15 bodova. 4. Kvalitet, 15 bodova. 5. Održivost mreže, 15 bodova. 6. Budžet i isplativost,15 bodova.

Maksimalan broj bodova je 100. Ako je ukupni broj bodova manji od 60 poena, ili je broj bodova niži od 50% za svaki od navedenih šest kriterijuma , predlog se neće dalje vrednovati .