Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

15. KONFERENCIJA O EU INTEGRACIJAMA - BUDIMPEŠTA


Predstavnici Privredne komore Beograda i Srpske Asocijacije MSP (SA SME) učestvovali su na 15. Konferenciji o EU integracijama koja se u organizaciju Madjarske asocijacije malih i srednjih preduzeća ( HASME) održala 11. i 12. februara 2010. godine u Budimpešti.  Konferencija je podržana od strane Madjarske asocijacije industrijalaca, Fondacije Konrad Adenauer Stiftung, Fondacije ''Hanns Seidel Stiftung i Evropske narodne partije (EPP-SME-UNION).

 

Glavne teme skupa bili su izazovi sa kojima se suočavaju MSP u procesu EU integracija  u uslovima globalne ekonomske krize,  kao i predstavljanje dobre prakse koja se primenjuje u EU, a putem koje pojedine države uspešno rešavaju probleme u pojedinim sektorima. Osvrćući se na prirodu globalne ekonomske krize, govornici su izneli stavove  o posledicama krize u Madjarskoj  i činjenici da ona nije samo finansijska, već da duboko pogađa sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

 

Gospodin Peter Jungen, predsednik SME Unije,  izneo je svoje mišljenje o makroekonomskim kretanjima i svetskoj ekonomskoj krizi. Njegov stav je da ovo nije pad kapitalizma, već kriza koja se zasniva na finansijskoj, tržišnoj krizi s obzirom da je u poslednjih 20 godina došlo do najvećeg smanjenja siromaštva. On je naglasio  da je neophodna međusobna koordinirana akcija vlada zemalja Centralne Evrope i njihovih centralnih banaka kako bi se sprečile štetne posledice po realni sektor.

 

Mehanizmi za podršku sektoru MSP moraju biti prilagođeni njegovim specifičnostima, kao i potrebama malih i srednjih preduzeća.Takvi mehanizmi postoje i primenjuju se u zemljama EU, jer je prepoznata ključna važnost malog biznisa u obezbeđivanju novih radnih mesta i ponovnom započinjanju rasta privrede.

 

Gospođa Eniko Györi, član Evropskog parlamenta i FIDESZ-a, upoznala je prisutne sa legislativom EU po pitanju MSP-a i sektorima koji su aktuelni za finansiranje EU: infrastrukturom, projektima namenjenim socijalnim kategorijama i energetski efikasnim projektima. Ona je navela i mogućnost da se u Mađarskoj primeni opcioni zakon koji postoji u EU, a odnosi se na smanjenje PDV-a.

 

Gospodin Varga Mihaly, doskorašnji ministar finansija i potpredsednik FIDESZ-a, uporedio  je trenutno stanje u EU sa Mađarskom i naveo da kada je u pitanju sektor MSP nema većih razlika, već da je upravo to sektor koji treba da bude generator aktivnosti kojima bi se rešili problenu visoke nezaposlenosti sa kojom se suočava Mađarska.

Prisutnima se obratio gospdin Vadasz György, predsednik mađarske industrijske unije, koji je istakao dobru saradnju ove Unije sa HASME i preduzetnicima. On je takođe upoznao skup sa najvećim problemima Mađarske privrede i poslovanja MSP-a.

Na Konferenciji su članovi delegacije Privredne komore Beograda imali priliku da razgovaraju sa predsednikom Unije MSP Mađarske i SME Central, gospodinom Bisztra Gyorgy i dogovorene su zajedničke aktivnosti na projektima EU iz oblasti MSP sektora.

Delegacija PKB-a se susrela sa ambasadorom Republike Srbije u Mađarskoj, NJE Dejanom Šahovićem, kao i sa prvim sekretarom zaduženim za ekonomska pitanja, gospodinom Gvozdenovićem. Predstavnici Ambasade su izrazili spremnost da učestvuju u aktivnostima Privredne komore Beograda koje se odnose na saradnju sa Mađarskom.