Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

6. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA   
POVEĆAN TREND RASTA NEZAPOSLENOSTI U 2010. GODINI

 

Na 6. sednici Upravnog odbora Privredne komore Beograda, održanoj 23. feburara 2010. godine, utvrđen je Predlog finansijskih izveštaja Komore Beograda i doneta Odluka o finansiranju zastupanja, promocije i povezivanja privrede Beograda sa institucijama, odnosno privrednim i biznis asocijacijama Evropske Unije sa sedištem u Briselu u 2010. godini. Doneta je Odluka o imenovanju predsednika i članova žirija za dodeljivanje Godišnje nagrade Privredne komore Beograda. Za predsednika žirija imenovan je dr Milan Janković, predsednik Komore Beograda, a za članove: Stevan Nikčević, Toplica Spasojević, Predrag Ćurčić, Đorđe Vučinić i Ivana Zeljković.

 

Prema pokazateljima nezaposlenosti i evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji je u januaru 2010. godine bilo evidentirano 751.590 nezaposlenih, što je za 2,9 odsto više nego u decembru 2009. godine, istakla je Danica Vasiljević, zamenica direktora Nacionalne službe za zapošljavanje. U odnosu na oktobar 2008. godine, kao datum početka ekonomske krize, broj nezaposlenih se povećao za 34.182 lica. U periodu od februara do maja 2009. godine u Srbiji je zabeleženo smanjene broja nezaposlenih, ali se od decembra beleži trend porasta nezaposlenosti. Struktura nezaposlenosti je poražavajuća, jer duže od godinu dana na posao čeka 481.929 lica, ili 64,12 odsto od ukupno nezaposlenih. Ovaj podatak je alarmantan, jer je reč o dugoročnoj nezaposlenosti. Prema godinama starosti najviše nezaposlenih 13,01 odsto je među mladima od 25 do 29 godina, a čak 30 odsto od ukupnog broja nezaposlenih čine lica sa osnovnom školom. U apsolutnom iznosu najviše nezaposlenih je evidentirano u Beogradu, ukupno 94.170 lica, ali je, ipak, stopa nezaposlenosti beogradskih opština niža od prosečne stope nezaposlenosti u Srbiji. U toku 2010. godine, nastaviće se subvencionisanje zapošljavanja, preko programa za koje su konkursi u toku i trajaće do kraja marta. To je pre svega, program za volontere i pripravnike, u koji će biti uloženo 1,8 milijardi dinara, a koji bi trebalo da uposli 16.000 lica i bude obavezujući za poslodavce. Predviđene su, takođe i subvencije za otvaranje novih radnih mesta, subvencije za samozapošljavanje u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara, kao i iznos od 700 miliona dinara za javne radove.

 

Zlatan Dimitrić, v.d. predsednik Privrednog suda u Beogradu je istakao da je ukupan broj zaposlenih u Privrednom sudu u 2010. godini smanjen za 100 zaposlenih, a od ukupno 64 sudije u sudu je ostalo svega 40 sudija, odnosno jedna četvrtina od 160 sudija privrednih sudova u Srbiji, i pored činjenice da procesuiraju 53 odsto privrednih sporova u Srbiji. Prema rešenjima u novom Zakonu o stečaju predviđeno je ubrzavanje stečajnog postupka, čiji je predlagač ovlašćeni poverilac, jer su, prema prethodnim zakonskim rešenjima, zbog neefikasnosti i tromosti u izvršnom postupku, dužnici bili, u donekle povlašćenom položaju.

 

Članovima Upravnog odbora Privredne komore Beograda prezentiran je Izveštaj o  realizaciji projekta „Unapređenje organizacije i sistematizacije poslova u Privrednoj komori Beograda“, koji je prezentovala rukovodilac projekta Ivana Zeljković, generalini sekretar Komore Beograda.