Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Centar za privredno-pravni sistem i Centar za poslovno obrazovanje Privredne komore Beograda, organizuju besplatni s e m i n a r na temu iz oblasti javnih nabavki pod nazivom

«PRIMENA PRAVILNIKA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA»
(“Službeni glasnik RS” br. 50/09)

Seminar će realizovati MIODRAG TIRKAJLA I MARINA AKSENTIJEVIĆ, konsultanti za oblast javnih nabavki, prema programu u prilogu.
Seminar će biti održan u  Privrednoj komori Beograda u utorak, 15. septembra 2009. godine, Kneza Miloša br. 12, u sali na VI spratu, sa početkom u 900 časova.

Molimo Vas da potvrdite svoje učešće popunjavanjem obrasca u prilogu (potvrda dolaska), sa mogućnošću upućivanja pitanja predavačima pisanim putem, a sa ciljem obezbeđivanja višeg kvaliteta rada i davanja odgovora na unapred definisana pitanja članica Privredne komore Beograda).

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3619-472 i 011/2642-966, faks 3618-003,
e-mail biljanak@kombeg.org.rs