Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OBAVEZNA DNEVNA EVIDENCIJA SAKUPLJANJA OTPADA

Najbolji način za praćenje tokova otpada su informacije na dnevnom nivou, uprkos primedbama preduzeća koja se bave sakupljanjem otpada, da im ova obaveza otežava poslovanje i povećava troškove, ocenjeno je danas u Privrednoj komori Beograda.

Da bi olakšala svojim članovima sprovođenje ove zakonske obaveze, koja je snazi od 1. januara ove godine, Privredna komora Beograda organizovala je seminar na temu  “Obrada dnevnih evidencija i izveštaja za eko taksu”, u okviru Memoranduma o saradnji, koji je  prošle godine potpisala sa Republičkom agencijom za zaštitu životne sredine. 

Reč je  o početnoj edukaciji i treningu, kako bi se privrednim subjektima, privrednim društvima i preduzetnicima u ovoj oblasti, omogućilo da se upoznaju sa propisanim procedurama i dobiju odgovore na sve nedoumice i probleme na koje  nailaze u popunjavanju formulara DEO 6, kojim se eveidentira dnevni promet otpada. 

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Filip Radović rekao je da je uvođenje nove  legislative jedan od glavnih načina reformisanja ove oblasti sa ciljem da se omogući fer utakmica na tržištu i otkloni nelojalna konkurencija, i sa druge strane, poveća broj  zelenih radnih mesta i pomogne reciklažnoj industriji. On je naveo da je na teritoriji Srbije prošle godine generisano preko sedam miliona tona otpada, od čega je pet miliona tona došlo iz energetskih postrojenja. 

Formular DEO 6 predstavlja dodatno unapređivanje u pogledu informacija o tokovima generisanog otpada na territoriji Srbije u okviru projekta koji se zove Monitoring tokova otpada, koji trenutno sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine uz pomoć Kraljevine Norveške . Cilj ovog projekta je da se dobije jasnija  slika o količini i tretnamu otpada, koji se svakodnevno generiše, kako bi se unapredile privredne aktivnosti.

Sav otpad koji se generiše na teritoriji zemlje  mora biti propraćen adekvatnom organizcijom i papirologijom koja će prikazati kretanje otpada, njegovu količinu, cenu, vrste  i gde je taj otpad završio, kao i  da li je ponovo vraćen u život, odnosno recikliran.

“Svi podaci se nalaze u bazi Agencije za životnu sredinu  i oni rastu, a 2015. smo imali nekoliko stotina puta više izveštaja nego godinu dana ranije, što omogućava i bolju naplatu eko takse i  uređenije zeleno tržište”, rekao je Radović.

On je ocenio da ni dostavljanje dnevnih izveštaja ne bi trebalo da bude problem. “Sve što radimo, trudimo se da bude lako i dostupno svima, maksimalno smo prešli na digitalnu eru, više nisu potrebni  papiri kada se šalju godišnji izveštaji, jer sve ide preko web portala”, naveo je Radović.

Preko formulara DEO 6 se vrši dnevna evidencija o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada. Prijave se dostavljaju isključivo elektronski, preko sistema Interner Explorer na adresu www.sepa.gov.rs. Obavezu da dnevno dostavljaju izveštaje nemaju proizvođači otpada, operateri  na deponijama, uvoznici i izvoznici otpada, kao i operateri za uređaje za reciklažu.