Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KAMPANJA "ČISTO LICE SRBIJE" POČELA U PRIVREDNOJ KOMORI  BEOGRADA

Kampanja “Čisto lice  Srbije” započeta je danas u Privrednoj komori  Beograda, potpisivanjem sporazuma sa organizatorom ove akcije, organizacijom “Moja Srbija”. Sporazum su potpisali predsednik  Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić i predsednik “Moje Srbije”, Milan  Ristić, a potom su iz Komore isporučene i prve količine elektronskog i električnog otpada u okviru ove kampanje.
Privredna komora Beograda radi na promociji ekologije zajedno sa članicama i partnerima, imajući u vidu značaj jačanja svesti o zaštiti životne sredine, izjavio je Miletić. On je istakao da se veliki deo ovih aktivnosti odnosi na društveno odgovorno poslovanje, koje bi trebalo da bude involvirano pre svega u sektoru malih i srednjih preduzeća.
Privredna komora Beograda radi na ekološkoj edukaciji preduzetnika kao komponenti društveno odgovornog poslovanja, podjednako važnoj kao i poslovni moral, rekao je Miletić. On je podsetio da je poglavlje 27, koje obuhvata primenu i podizanje ekoloških standarda, jedno od najzahtevnijih u pregovorima o pristupanju  Evropskoj uniji, ocenjujući da je Srbija znatno ispod evropskog proseka u reciklaži i upravljanju otpadom.
Privredna komora Beograda ima posebnu Grupaciju za reciklažu i upravljanje otpadom u okviru Centra za ekologiju,  a zaposleni u Komori, prikupljanjem električnog i elektronskog otpada, žele da daju primer drugima da se uključe u ovu kampanju, rekao je Miletić.

“Moja Srbija” organizovala je kampanju “Čisto lice  Srbije” zajedno sa reciklažnim centrom “Božić i sinovi”, u okviru koje  kompanije i organizacije doniraju elektronski i električni otpad u humanitarne svrhe, rekao je Ristić. On je dodao da se sredstva dobijena na ovaj način upućuju tamo gde su najpotrebnija, preko humanirane organizacije Novi Beograd i pozvao velike i male kompanije da se uključe u kampanju. Cilj akcije je da se podigne svest građana o važnosti reciklaže u okviru zaštite životne sredine, rekao je Ristić i naveo da se trenutno u Srbiji reciklira od 10 do 15 odsto otpada dok je evropski prosek preko 50 odsto.
Drugi korak biće akcija “Čisto lice opštine” koja će biti sprovedena u lokanim zajednicama u Srbiji, a namera je da se u sakupljanje i reciklažu u humanitarne svrhe uključi i ambalažni otpad, najavio je Ristić.