Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


KOPAONIK 17. BIZNIS FORUM 2010.

 

Predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković je uzeo učešće na 17. savetovanju ekonomista ’’Kopaonik biznis forum 2010.’’, skupu na kome svoja mišljenja razemnjuju predstvnici Vlade, privrede i nauke,  u okviru panela SWOT analiza Srbije. U svom izlaganju je izneo analizu poređenja Beograda sa regionima EU po indikatorima makroekonomske konkurentnosti regiona: BDP per kapita, spoljnotrgovinska razmena, transport, istraživanje i razvoj, edukacija, zapošljavanje, telekomunikacione mreže.

Pored analiziranja sadašnjeg stupnja razvoja Beograda u odnosu na EU regione, dr Milan Janković je dao i predloge strateških pravaca za razvoj privrede Beograda i jačanje njegove geoekonomske pozicije kao centralnog regiona Jugoistočne Evrope. U Budućem razvoju Beograda akcenat treba staviti na razvoj saobraćajne infrastrukture, realizaciju investicionih projekata kroz formu javno-privatnog partnerstva (što će doprineti bržoj realizaciji svake investicije uz minimalno opterećenje budžeta grada), jačanje uslužnih delatnosti, klastersko povezivanje preduzeća radi ostvarivanja njihove izvozne konkurentnosti, povezivanje privrede sa naučnim institucijama u istraživanju i razvoju koje će biti subvencionisano programima iz fondova EU.