Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KOMORA SA PREDUZETNICIMA NA LOKALU


Privredna komora Beograda, zajedno sa Privrednom komorom Srbije  i opštinom Voždovac, održala je danas, na ovoj opštini, treći susret od početka ove godine sa preduzetnicima i malim privrednicima na lokalu.
Ova aktivnost  jedna je od najvažnijih u godini preduzetništva, koju je  proglasila Vlada Srbije, a cilj je da se o problemima u privređivanju razgovara na licu mesta, tamo gde se oni  i nalaze, odnosno stvaraju, rekao je sekretar  Zajednice opštih udruženja preduzetnika Privredne komore Beograda, DejanZrilić.
On je poručio okupljenim predzetnicima da su im vrata Komore uvek otvorena, kao i da će njihovi problemi biti razmatrani   na komorskoj Zajednici preduzetnika i biti preneti Ministarstvu privrede koje je nadležno za njihovo rešavanje.
Na tribini sa preduzetnicima, kako se nazivaju  ovakvi susreti, koji će biti održani i u ostalim beogradskim opštinama, posle Obrenovca, Zvezdare i Voždovca, rečeno je da će Vlada Srbije 2016. godine podržati mala i srednja preduzeća sa 1,5 milijardi dinara namenjenih za nabavku osnovnih sredstva i opreme. Sredstva,  koja su po obimu tri puta veća nego 2015. godine, za ove namene biće  raspoređena preko Razvojne agencije Srbije, koja intenzivno radi i na modelu podrške početnicima u biznisu, rečeno je danas u opštini Voždovac.
U razgovoru sa predstavnicima Komore i opštine Voždovac učestvovali su  i preduzetnici iz drugih beogradskih opština, jer su im i problemi zajednički. Najveća prepreka u privređivanju je pre svega siva ekonomija i nelojalna konkurencija, zatim visoki nameti, neravnoparavan položaj sa inostranom konkurencijom i uvoznički lobi koji je desetkovao i velike i male  domaće proizvođače. Preduzetnici su upozorili i na problematične kriterijume tendera javnih preduzeća, na kojima poslove dobijaju i firme koje nisu ni spremne, ni sposobne da ih same obave, već anagažuju podizvođače, po pravilu mala preduzeća, po diskriminatorskim uslovima.