Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

SPECIJALISTIČKO – INSTRUKTIVNI SEMINAR
''STANDARDI I KVALITET USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA''
od 01. do 04. oktobra 2009. godine
Vrnjačka banja


U Vrnjačkoj banji, u hotelu ''Breza'', biće održan specijalističko – instruktivni seminar, na temu: ''Standardi i kvalitet usluga privatnog obezbeđenja'', u periodu od 01. do 04. oktobra 2009. godine. Seminar je namenjen vlasnicima i menadžerima privrednih društava privatnog obezbeđenja, menadžerima bezbednosti i odgovornim licima u bankama, osiguravajućim društvima, velikim infrastrukturnim sistemima, velikim distributivnim sistemima i drugim privrednim i pravnim subjektima, u čijem delokrugu je zastupljena usluga privatnog obezbeđenja, kao jedne od bitnih komponenti industrijske bezbednosti.

Na seminaru će govoriti: Mark Sigel, ekspert Američkog društva za industrijsku bezbednost (ASIS), Dejv Ostin, međunarodni ekspert i konsultant za upravljanje kontinuitetom poslovanja, dr Zoran Keković, profesor Fakulteta za bezbednost Beograd, Slavica Popović, direktor Centra za kvalitet PKS, Nebojša Mihajlović, tehnički rukovodilac kontrolisanja u Centru za kvalitet PKS i Jovana Zečević, samostalni savetnik za kontrolisanje u Centru za kvalitet PKS.

Program seminara je koncipiran da polaznicima pruži aktuelne informacije i primere dobre prakse u svetu, Evropi i kod nas o važnosti standarda u ovoj oblasti, odlučivanja zasnovanog na proceni rizika, srpskog nacionalnog standarda za usluge privatnog obezbeđenja i obrazovanju kontrolnog tela za ocenjivanje usaglašenosti usluga privatnog obezbeđenja.

Detaljnije informacije možete dobiti na sledeće brojeve telefona: 011/ 33 00 946; 33 00 943; 33 00 939.