Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DIPLOME 39-oj GENERACIJI

 
U svečanoj sali Privredne komore Beograda, 15. marta 2010. godine, predsednik Privredne komore Beograda dr Milan Janković i predsednik Upravnog odbora Poslovne škole za public relations prof. dr Predrag Vujović, u društvu drugih profesora ove Škole, uručili su diplome i sertifikate polaznicima 39. generacije Poslovne škole za public relations.
Nakon dva semestra edukacije u Poslovnoj školi za public relations diplome Poslovne škole za PR stekli su PR-ovi Bezbednosno-informativne agencije (BIA), Privredne komore Beograda, Doma zdravlja dr. Ristić, Grubina, ZIS-a, Direct Groupa, Chemical Agrosave, novinari više medija i PR-ovi nekoliko agencija za odnose sa javnošću.
Po programu Poslovne škole za public relations sada se edukuju kadrovi u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Makedoniji, ali i Rumuniji, Ukrajini i Turskoj. Poslovna škola za public relations je dala svoj know-how drugim edukativnim organizacijama i u zemljama van našeg regiona. Zanimljivo je da nekadašnji polaznici ove Škole sada predaju na Fakultetu političkih nauka, Pravnom fakultetu, FON-u, Univerzitetu Megatrend, u London School of public relations, agenciji Pragma, kao i na raznim kursevima kojih sve više ima u Srbiji.
Poslovna škola za PR u Beogradu, prva ove vrste na našim prostorima, već 18 godina doprinosi afirmaciji ove oblasti i kvalitetu kadrova, obrazujući stručnjake za odnose sa javnošću, od kojih mnogi sada uspešno rade u poznatim firmama. Do sada je, zahvaljujući ovoj školi i njenim profesorima, znanje o PR-u, prema međunarodno priznatim standardima International Public Relations Association, steklo više od 1800 ljudi različitih struka iz svih delova Srbije, a mnogi od njih rade kao stručnjaci u uspešnim kompanijama.
Uskoro, 10. aprila 2010. godine, svoju edukaciju će početi 41. generacija Poslovne škole za public relations. Nastava se održava subotom od 10,00 do 18,00 časova, u prostorijama Poslovne škole za publc relations, Požeška 67a. Detaljnije informacije o Poslovnoj školi za Public relations možete dobiti putem telefona 011/2546-401 ili 2546-437, e-maila educa@pra.rs ili na web prezentaciji www.pra.rs