Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OKRUGLI STO

’’EVROPSKE POLITIKE PODRŠKE MSPIP’’

Ostali govornici su upoznali skup sa potrebom da se principi evropskih politika podrške MSP primene u Srbiji, jer je to dobro kako za poboljšanje uslova poslovanja, tako i za evropski put Srbije. Krovni dokument EU u ovoj oblasti je Evropski zakon o malom biznisu (Small Business Act), čija načela kroz brojne aktivnosti i projekte institucija, počinju da se primenjuju i u Srbiji. Programi podrške Nacionalne agencije za regionalni razvoj, proces sveobuhvatne reforme propisa, projekti i usluge komorskog sistema, samo su delovi sveobuhvatnih institucionalnih napora za podršku sektoru MSPiP.

Uključujući se u diskusiju, privrednici su izneli mnogobrojne probleme sa kojima se suočavaju, među kojima su najozbiljniji oni koje se odnose na odnos administracije prema njima, restriktivnu kaznenu politiku, defavorizujući poreski sistem i nekonzistentna regulatorna rešenja. Poslovanje se odvija u komplikovanim uslovima gde su mnogi poslovi i radna mesta ugrožena, pa su komplikovane procedure, visoki administrativni troškovi, visoki porezi na rad i neadekvatne lokalne takse, veliko dodatno opterećenje. Promenom regulatornih okvira i odnosa administracije prema sektoru MSP u skladu sa zahtevima privrede, poslovno okruženje bi se stabilizovalo i povećale bi se šanse malog biznisa za opstanak i dalji razvoj.

Privredna komora Beograda planira da još intenzivnije nastavi sa aktivnostima podrške sektoru MSPP, pa se ubrzano planiraju nove forme edukativnih programa i usluge usmerene prema malim i srednjim preduzećima. Pozivamo sve zainteresovane prvredne subjekte da se još intenzivnije uključe u naš rad, kako bismo zajedno bili uspešniji u zastupanju interesa sektora MSP.