Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


RAZVOJ KONTEJNERSKOG TRANSPORTA NA DUNAVU


Na privredno-stručnom skupu "Razvoj kontejnerskog transporta na Dunavu", koji je organizovala Privredna komora Beograda u saradnji sa kompanijom Luka Konstanca i predstavnicima privrednih društava i stručno-upravnih institucija učešće su uzeli predstavnici Ambasade Rumunije u Srbiji, Vlade Republike Srbije, Luke Konstanca iz Rumunije i Srbije, predstavnici kompanija koje se bave vodnim transportom iz Mađarske, Rumunije, Austrije, Švajcarske i Srbije, kao i predstavnici  agencija, zavoda, instituta, fakulteta i sredstava informisanja.
Predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković
je rekao da, uzimajući u obzir sveukupni društveno-ekonomski potencijal i razvoj podunavskih regiona i zemalja, Privredna komora Beograda nastoji da unapredi zajedničke aktivnosti koje će voditi znatno boljem iskorišćenju saobraćajne i tehničke infrastrukture na Dunavu.


Mr Dragan Stefanović – sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija
je istakao da ovakav skup opravdava potrebe za poboljšanjem stanja i vodi ka ostvarenju ciljeva razvoja intermodalnog transporta na Dunavu. Reka Dunav, svojim tokom i potencijalima oduvek je predstavljala krvotok ljudske civilizacije, ali i veliki izazov. Integracioni procesi u saobraćaju predstavljaju preduslov sveukupnog privrednog razvoja. Procesi strateške kompozicije saobraćajnog sistema se menjaju, stvarajući uslove za razvoj intermodalizma i strateško partnerstvo Roterdam-Beograd-Konstanca. Potrebno je aktivirati potencijale koje do sada nismo dovoljno koristili, stvoriti uslove, uraditi strategiju razvoja i obezbediti podršku Vlade. Neophodno je razviti nove oblike saradnje i partnerstva radi unapređenja transporta na Dunavu, koji pruža široke mogućnosti za razvoj čitavog regiona.

Predstavnik Luke Konstanca – Vladan Mašić
je naveo, da je promocija luke Konstanca i mogućnosti saradnje sa srpskom privredom dala poslednjih godina dobre rezultate. Razvoj kontejnerskog transporta na Dunavu predstvlja veliki izazov za luku Konstanca, jer je to jedna od njenih najvažnijih delatnosti.

Ambroziu Duma – direktor luke Konstanca
je kroz prezentaciju prikazao poslovni profil luke sa akcentom na najznačajnije usluge, obim saobraćaja i ukupnu razmenu sa Srbijom koja se u odnosu na prethodne godine višestruko povećala. Na osnovu ovih podataka, kao i rasta obima saobraćaja sa Mađarskom očekivanja su da će se i u narednom periodu ovakav trend nastaviti, a Dunav predstvaljati glavnu osovinu tokova roba između ovih regiona.

Mr Pavle Galić – pomoćnik Ministra za infrastrukturu
je izložio strateške aspekte razvoja kontejnerskog transporta u Republici Srbiji. Iako je od usvajenja Strategije razvoja svih vidova transporta, koja je doneta do 2015. godine na polju razvoja kontejnerskog saobraćaja do sada urađeno jako malo, postoje mogućnosti planskog sprovođenja daljih aktivnosti koje moraju biti usmerene na liberalizaciju kombinovane saobraćajne aktivnosti. Evropski sporazum o glavnim unutrašnjim plovnim putevima je od međunarodne važnosti, a Srbija je u proceduri njegove ratifikacije. U toku je izrada planskih dokumenata koja se odnose na Dunav i čiji glavni stub predstavlja transport, tako da će se uložiti maksimalni kapaciteti za njihovu realizaciju.

Prof. dr Zoran Radmilović sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
je kroz prezentaciju istakao da kontejnerski linijski transport na unutrašnjim plovnim putevima treba da predstavlja segment onih transportnih lanaca kod kojih su pouzdanost prevoza tereta, odnosno kontejnera i niske cene transportnih usluga važnije nego brzina dopreme kontejnera. Korišćenje unutrašnjeg vodnog transporta za povezivanje pomorskog kontejnerskog transporta sa procesima otpreme kontejnera do krajnjih korisnika, predstavlja rešenje koje je prema mnogim pokazateljima znatno povoljnije u odnosu na sve druge varijante intermodalnog transporta. Postoje veliki potencijali za razvoj kontejnerskog tranporta na Dunavu koji pre svega proizlaze iz znatno većih nosivih kapaciteta brodova unutrašnje plovidbe u odnosu na svoje glavne konkurente u realizaciji transporta kontejnera na delu transportnog lanca, od momenta njihovog iskrcaja sa morskog kontejnerskog broda do korisnika u unutrašnjosti kontineta, tj. u odnosu na drumski i železnički transport.

U nastavku skupa prezentirane su podaci o međunarodnim tokovima tereta na Dunavu i poslovni profili mađarskih, austrijskih, rumunskih i srpskih kompanija:
UTC Overseas – Mađarska, Ihorks Shipping & Trading – Rumunija, Luka Baja – Mađarska, Agent Plus – Srbija, Jugoagent – Srbija, Helogistics Holding Gmbh – Austrija, See Container Group – Rumunija.

U diskusiji koja je nastavljena učestvovali su predstavnici Republičkog zavoda za statistiku – Željko Lesić, Mediteranske brodske kompanije MSC – Zorica Katanić-Rošaj, generalni direktor Jugoagenta – Miroslav Savić, generalni direktor Agent Plus – Zoran Netković, rukovodilac Sektora kompanije Dunav osiguranje - Milica Slijepčević.

Zbog značaja predloga, sugestija i mišljenja iznesenih na međunarodnom stručno-privrednom skupu, predloženo je da se napravi zajednička publikacija ili video zapis koji bi poslužili za potpunije rešavanje navedenih pitanja i koji bi predstavljali poruku i zahtev nadležnim institucijama za brži, strateški razvoj Intermodalnog – kontejnerskog transporta na Dunavu.