Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

U okviru projekta Programa poseta međunarodnim sajmovima za 2009. godinu, Privredna komora Beograda poziva zaintresovane da učestvuju na

11. SAJMU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
koji će se održati od 28. do 30. oktobra 2009. godine na Jadranskom sajmu u Budvi.

Svrha manifestacije je kreiranje platforme za kompanije i organizacije posredstvom koje će predstaviti proizvode i usluge potrošačima, u isto vreme podstičući razvoj kroz direktan pristup informacijama i uslugama prilagođenim Vašim konkretnim poslovnim potrebama i tržišnim izazovima. To se pre svega odnosi na:

  • pokretanja sopstvenog biznisa, proširenja postojećeg
  • povećanja udela na tržištu
  • dolaženja do novih kupaca ili poslovnih partnera
  • privlačenja investitora
  • obezbeđenja kreditne podrške
  • primene informacionih tehnologija
  • potreba za profesionalnim savetima pravne i računovodstvene prirode
  • nedostatka kvalifikovane radne snage
  • veštine upravljanja koje obezbeđuju konkurentnost u vreme krize

Sajam MSP pruža priliku da se kroz kontakt sa kupcima i poslovnim partnerima podstakne direktna prodaja proizvoda, i prikupe neophodne informacije i podrška za biznis kroz komunikaciju sa državnim institucijama, fondovima, bankarskim i sektorom osiguranja, lokalnim samoupravama na jednom mestu, obezbeđujući brzu, ciljanu komunikaciju uz ostvarivanje značajnih komercijalnih efekata.

Privredna komora Beograda, Centar za razvoj MSP vas poziva da zajednički posetimo i ukoliko želite nastupite na Sajmu malih i srednjih preduzeća. Za sve informacije kontakt osoba: Đorđe Tutić, telefon: 2641-355 lokal 180, e-mail: djordje@kombeg.org.rs.