Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

RASTE IMOVINA PENZIONIH FONDOVA

 

Prema najnovijim analizama koju su sačinili stručnjaci Narodne banke Srbije, dobrovoljni penzioni fondovi ostvarili su porast imovine u Srbiji za čak 58 odsto u odnosu na isti period prošle godine. U Srbiji posluje 10 dobrovoljnih penzionih fondova, a trenutno ima 162.550 građana korisnika ovih fondova. Na 1.000 stanovnika, najviše korisnika privatnih penzionih fondova ima u Kruševcu 38, zatim u Pančevu 35, Novom Sadu i Beogradu po 32. Na poslednjem mestu se nalaze Subotica i Prokuplje gde na 1.000 građana tek 9 odnosno 6 uplaćuju novac za buduću penziju.

Prosečan iznos uplaćenih sredstava po korisniku je 36.184 dinara. Na privatnu penziju u glavnom računaju muškarci, koji čine 61,3 odsto korisnika. Prosečna starost korisnika je 43,2 godine, a najviše ih je 49-godišnjaka. Od ukupnog broja korisnika, njih 19 odsto ima ispunjen starosni uslov, 53 navršene godine života, za povlačenje sredstava.

Rast imovine ostvaren je najvećim delom uplatama novih članova koji, samo u drugom kvartalu ove godine, iznose 444 miliona dinara. Ukupna uplata članova iznosi 560 miliona dinara, dok su isplate bile 116 miliona dinara.

Najveći udeo u ukupnoj imovini fondova imaju državne hartije od vrednosti sa 59,6 odsto, od čega obveznice stare devizne štednje 25,5 odsto i trezorski zapisi 34,1 odsto. Slede neoročena sredstva sa 28,1 odsto, potom akcije sa 6,9 odsto i oročeni depoziti sa 4,1 odsto.

Vrednost poslovanja dobrovoljnih penzionih fondova u drugom kvartalu iznosila je 2.35 milijarde dinara, što je duplo više u odnosu na prethodni kvartal. Takav rast je posledica učestalih emisija tromesečnih i šestomesečnih trezorskih zapisa kojima fondovi trguju. U stranoj valuti, za sada samo u evrima, na kraju drugog kvartala, nalazi se blizu 2 milijarde dinara, odnosno 33 odsto imovine fondova. U domaćoj valuti nalazi se blizu 4 milijarde dinara, odnosno 67 odsto ukupne imovine fondova.