Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

MEĐUNARODNI OBRTNIČKI SAJAM U CELJU
NAJVEĆI SAJAM MALE PRIVREDE U REGIONU

 

Privredna komora Beograda će i ove godine nastupiti na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju od 9. do 13. septembra 2009. godine, koji predstavlja najveći sajam male privrede i najznačajniju manifestaciju te vrste u regionu. Dosadašnja iskustva velikog broja privrednika najbolje govore o potencijalima i mogućnostima Sajma u Celju.

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže Privrednoj komori Beograda u organizovanju uspešnog nastupa srpske privrede na sajmu u Celju i da sebi, kroz susrete sa velikim brojem privrednika iz Evropske unije i regiona, obezbede nove poslovne kontakte i šansu za dalji razvoj poslovanja.

Na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju, održaće se poslovni susreti u kojima će učestvovati privrednici iz Austrije, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Poslovni susreti, koji se organizuju na ovaj način, uvek rezultiraju uspostavljanjem novih poslovnih kontakata, ugovaranjem i realizacijom poslova.

Ukoliko želite da izlažete na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju i učestvujete u poslovnim susretima molimo Vas da popunite prijavu (prilog) u kojoj ćete, pored podataka o svom preduzeću, navesti i oblasti saradnje koje biste želeli da ostvarite. Popunjenu prijavu nam dostavite najkasnije do 15.08.2009. godine na e-mail: sajamcelje@kombeg.org.yu ili faks 011 3618 003 tel. 011 2642 638 i 2642 277.