Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


ZADOVOLJAVAJUĆE STANJE STRANIH INVESTICIJA I BUDŽETA -
RAST U INDUSTRIJI, GRAĐEVINI I SEKTORU TURIZMA


Na predstavljanju dvobroja biltena MAT "Makroekonomske analize i trendovi" istaknuto da se u Srbiji nastavlja trend pozitivnih ekonomskih kretanja iako je zbog klimatskih efekata u poljoprivredi i energetici došlo do delimičnih ograničenja predviđenog privrednog rasta. Ukazano na pozitivno stanje budžeta za jul mesec gde je suficit iznosio čak 26,9 milijardi dinara, kao i na činjenicu da je javni dug smanjen za milijardu evra.

"Poljoprivreda će nakon suša oduzeti najmanje jedan procentni poen u rastu BDP. Stanje sa stranim direktnim investicijama je zadovoljavajuće, dok su domaće investicije male zbog politike štednje države", rekao je  direktor Ekonomskog instituta Ivan Nikolić.
 
Prema iznetoj analizi MAT, stanje u građevinskoj industriji doprinosi rastu, koji se zapaža i u sektoru turizma gde se broj stranih turista, povećan za 21,8 odsto, itekako odražava pozitivno na promet.
 
Nikolić je rekao da podržava politiku vlade o povećanju plata i dodao da očekuje da će kurs dinara i dalje biti stabilan.
 
Ekonomista Stojan Stamenković naveo je da, iako podaci za jun i jul ne potvrđuju sve povoljne tendencije na koje su ukazivali podaci iz prvih pet meseci ove godine, imamo ubrzan industrijski rast kao rezultat normalizacije proizvodnje u sektorima rudarstva i elektroprivrede.
 
Na prognoze kod prerađivačke industrije, koja je do sada imala trend brzo rastuće, utiču problemi sa energetskom proizvodnjom početkom godine, umanjenje  poljoprivredne proizvodnje zbog velike suše, ali i niske domaće investicije ispod očekivanih vrednosti, naveo je Stamenković.
 
Direktor Republičkog zavoda za statistiku, Miladin Kovačević rekao je da je stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu godine bila 11,8 odsto. On je dodao da se globalna ekonomija opravlja, a prioriteti menjaju. Kovačević je posebno  ukazao na faktor sve starijeg stanovništa koji vodi ka smanjenju produktivnosti.
 
Kovačević je takođe rekao da gaji očekivanja prema kojima fiskalna politika sigurno neće ići dalje u smeru restrikcija, kao i da je potrebno da se nastavi sa radom na sprovođenju strukturnih reformi.