Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ZNANJA UNAPREDITI PREMA POTREBAMA PRIVREDE

U okviru bilateralnih susreta preduzetnika Istre i Beograda, koji se održavaju od 23. do 25. novembra, u PKS-Privrednoj komori Beograda danas je održan okrugli sto na temu ’’Unapređenje kvaliteta radne snage’’, na kojem su učešće uzeli članovi privredne delegacije Obrtničke komore Istarske županije, profesori i učenici Srednje turističke škole Novi Beograd i brojni beogradski ugostitelјi i preduzetnici.
Branislava Simanić, direktorka Sektora za preduzetnistvo Privredne komore Srbije, izrazila je zadovoljstvo velikim odzivom i interesovanjem za temu okruglog stola, podsetivši da je u novembru usvojen Zakon o dualnom obrazovanju, kojim se uvodi model dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja, a da će glavna uloga Privredne komore Srbije biti u utvrđivanju potrebnih uslova za primenu dualnog obrazovanja i uređivanju odnosa između škola i poslodavaca koji učestvuju u implementaciji ovog sistema kroz ugovore, čiji registar će se voditi u Privrednoj komori Srbije.
"Unapređenje kvaliteta, znanja i kompetencije radne snage, povećanje konkurentnosti i smanjenje nezaposlenosti, predstavlјaju osnovni motiv za uvođenje ovog zakona, a krajnji cilј je poboljšanje sveobuhvatnog poslovnog ambijenta u Srbiji", rekla je  Simanić i podsetila da je za decembar ove godine najavlјeno formiranje Parlamenta preduzetnika, najvišeg organa odlučivanja preduzetnika Privredne komore Srbije.
"Stručni i kvalitetni radnici, sposobni da odgovore svim izazovima posla i poslovnog okruženja, klјuč su za opšti privredni rast i povećanje zaposlenosti. Tehnološki napredak i trendovi u privredi često nameću potrebu za zanimanjima koja nisu deo našeg obrazovnog sistema, pa je uloga Komore da osluškuje potrebe privrede i pokuša da na najbolјi način definiše tražene profile radnika, kao i da poveže sve relevantne institucije", naglasio je Dejan Zrilić, koordinator Centra za razvoj preduzetnistva PKS - PK Beograda. On je dodao da je potrebno da znanja unapređujemo u skladu sa potrebama privrede, da kompanije spajamo sa obrazovnim institucijama, kako bi mladi odmah po završetku školovanja mogli da se uklјuče u proces rada.

Predsednik Obrtničke komore Istarske županije, Mario Paliska predstavio je strukturu njihove privrede, koju većinski čine privrednici iz ugostitelјske delatnosti.

"Nužna je bliska saradnja uprave i obrazovanja. Kod nas je veliki problem pronaći dobre radnike, posebno u oblastima ugostitelјstva i građevinarstva, pa smatramo da treba da bude što više praktične nastave, kako bi deca iz škole izlazila sa više znanja. Važno je promovisati strukovna zanimanja među mladima, jer se dešava da deca upisuju škole posle kojih teško dolaze do posla", istakao je Paliska.

O procesu implementacije dualnog obrazovanja u praksi govorio je Dragutin Miličić, direktor Srednje turisticke škole Novi Beograd, ističući koliko je u turizmu i ugostitelјstvu posebno značajno sticanje praktičnih znanja i veština.

"U našoj školi obrazovni profili su reformisani i veliki deo praktične nastave izvodi se u saradnji sa privredom. Kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja zavisi od dobrog odnosa sa lokalnom privredom, pa zbog toga škola sarađuje sa dobrim restoranima, hotelima i turističkim agencijama u kojima naši učenici imaju kvalitetnu praktičnu nastavu. Zakonom o dualnom obrazovanju biće dodatno unapređena ta saradnja i doprineće  stvaranju kvalitetnijih kadrova", rekao je Miličić i posebno naglasio da je učenje kroz rad naročito važno za sektor turizma i hotelijerstva.

Na okruglom stolu su učestvovali i ugledni beogradski ugostitelјi, koji su iz svoje perspektive predstavili prednosti i nedostatke uvođenja dualnog obrazovanja.

Sa okruglog stola jasno su poslate poruke i doneti zaključci da je neophodno redovno praćenje i predviđanje potreba privrede za radnom snagom na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, usklađivanje formalnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada, razvijati sistem obrazovanja za unapređenje znanja i veština kroz dalјi razvoj obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike, uvesti preduzetničko obrazovanje u sve nivoe obrazovanog sistema u regionu, pokrenuti inicijativu za obrazovanje i obuku nastavnika za preduzetništvo, kontinuirano raditi na razmeni iskustava i primera dobre prakse u cilјu regionalnog razvoja preduzetništva, ali i raditi na unapređenju komunikacije sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijskim servisima u svrhu promocije zajedničkih aktivnosti na razvoju i povezivanju preduzetnika regiona.