Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KONKURS ZA NAGRADU GRADA BEOGRADA

Grad Beograd je raspisao konkurs za dodelu Nagrade grada Beograda, a rok za podnošenje predloga je 20. februar. Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Odbor koji je obrazovala Skupština Grada Beograda, a predlozi se dostavljaju pisarnici Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijatu za skupštinske poslove i propise, Trg Nikole Pašića 6. Nagrada grada Beograda je priznanje koje se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju, sportu i zaštiti životne sredine.

Više o uslovima za podnošenje predloga zainteresovani mogu videti na zvaničnom sajtu Grada Beograda, u rubrici „Gradski oglasi i konkursi”.

Nagrada se dodeljuje i za herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda, kao i za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd. Dodeljuje se pojedincu ili grupi za zajedničko delo, može se dodeliti istom licu više puta i može je dobiti autor koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana. Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Pod delom koje je postalo dostupno javnosti podrazumeva se, kada je oblast umetnosti u pitanju – publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva, prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje, izloženo odnosno prezentovano delo u galeriji, kao i izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani. U oblasti nauke, to je ostvarenje odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, kao i pronalazak koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka.

U oblasti medicine podrazumeva se da to bude rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos u razvoju i unapređenju medicine ili izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine. Kada je reč o oblasti arhitekture i urbanizma, delo treba da bude realizovano iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata.

U oblasti poljoprivrede to su ostvareni izuzetni rezultati u oblasti individualne poljoprivredne proizvodnje, inovativnosti i primena savremenih poljoprivrednih rešenja i standarda, kao i ulaganja u poljoprivredno gazdinstvo i primena novih agrotehničkih mera i tehnologija.

Da bi se konkurisalo za nagradu u oblasti novinarstva, potrebno je da to delo bude vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, serija televizijskih ili radijskih priloga, kao i kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se doprinosi informisanju građana Beograda. U oblasti obrazovanja treba da bude izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada, kao i rada u organizaciji i razvoju školstva Beograda.

U oblasti sporta, pod delom se podrazumeva rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca koji su doprineli afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta.

U oblasti zaštite životne sredine, to su ostvareni rezultati kojima je dat izuzetan doprinos zaštiti životne sredine, a pod herojskim delom ostvarenje pojedinca ili grupe koji su snagom svoje ličnosti, vrlinom, požrtvovanošću, nesebičnošću, dobrotom i hrabrošću pomogli sugrađanima u nevolji, savladali izuzetno teške životne okolnosti, popravili njihove ili sopstvene životne prilike.

Za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda dodeljuje se priznanje za najvrednija dostignuća pojedinca ili grupe u svim oblastima znanja koji su svojim delom ili dugogodišnjim radom ostavili trajni pečat Beogradu.

Specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd dodeljuje se pojedincu ili grupi za organizovanje i realizaciju projekta ili programa koji je postao događaj u gradu u prethodnoj godini.

Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije ostvarenje u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata, a dodeljuje pojedincu ili grupi, ako su određeni rezultati postignuti grupnim radom, dok se nagrada „Svetislav Stojanović” dodeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti zaštite od požara na teritoriji grada Beograda, a dodeljuje se pojedincu i vatrogasnoj jedinici.