Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

MENADŽERSKI FORUM:  PROFESIONALNI RAZVOJ MENADŽERA


Nastojanje organizatora i učesnika bila su da se na jednom mestu iz ugla svih aktera koji opisuju, servisiraju i koriste "prostor" profesionalnog razvoja menadžera razmene, prezentuju i objedine iskustva, stavovi i mišljenja o trenutnoj situaciji i identifikuju pravci doprinosa u ovoj oblasti. Tokom dvodnevnog izlaganja učesnika, prezentovani su primeri dobre prakse, indikovana su stanja i potrebe struke kako sa aspekta menadžera, HR službi, udruženja privrednih subjekata, provajdera edukacije praćene diskusijama svih učesnika, sa ciljem da se utvrde smernice kojima će se menadžerska struka oplemeniti kroz podizanja standarda i kontinuirano usavršavanje znanja i veština menadžerskog kadra.
Predstavici privredne komore Beograda imali su učešće u radu a kroz prezentaciju su istakli da u društvima koja se zasnivaju na znanju i ekonomiji vođenoj znanjem,  trajno obrazovanje prepoznaje se kao imperativ u zajednici i na radnom mestu.  Novi zahtevi koje postavlja društvo i radna sredina očekuju od svakog pojedinca da nastavi sa obnavljanjem, inoviranjem znanja i veština tokom celog života. Otvorenost  i spremnost menadžera da investiraju u sopstveni ali i profesionalni razvoj svojih saradnika u osnovi zahteva ispunjenje zahteva uspostavljanja koncepta organizacije koje uči, odnosno stvaranja organizacione klime za kontinuirano stvaranje, zadržavanje i podsticanje individualnog i kolektivnog učenja, a polugu pokreći lideri u organizaciji. Razvoj organizacije koja uči zahteva  postojanje tzv. učećeg lidera a sam rad u organizaciji mora biti učeći.

Snaga lidera objedinjena u kritičnoj masi znanja struke i iskustva svakako se nalazi u bordovima i upravnim odborima udruženja Privredne komore Beograda, kao epicentra za širenje ideja, usvajanja novih praksi, indikovanja novih pristupa i diseminacije pokretačkih ideja i transfera znanja ka svojim kompanijama, sektoru i privredi u celini.

Zakjlučne parametre i upute za razmišljanje svim učesnicima dao je  gospodin Srđan Janićijević, direktor Mokrogorske škole menadžmenta i domaćin foruma. Svi učesnici mogu se složiti sa konstatacijom da stanje u oblasti profesionalnog razvoja menadžera opisuju sledeći parametri: u Srbiji nema konkurentne privrede, velika nezapolsenost, oko 80 hiljada ljudi je na rukovodećim mestima. Poboljšanje konkurentnosti i istovremeno smanjenje nezapolsenosti postigli bi se sa 10% profilisanih odnosno "kalibriranih" menadžerau skladu sa stvarnim stanjem biznis zajednice u Srbiji.
Učesnici su složili da svaki menadžer mora da ima znanja u oblasti poslovnog paniranja, strateškog planiranja i izradi polsovne strategije, osnova finansija, poznavanje i razvoj ljudskih odnosa (komunikacija, rešavanje konflikata, timskog vođenja i rada), poslovnog prava, korporativne etike.