Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


DODELJENI PRVI INOVACIONI VAUČERI

Fond za inovacionu delatnost dodelio je 35  inovaciovacih vaučera za 28 srpskih preduzeća u ukupnom iznosu od 22,16 miliona dinara. Na javni poziv koji je otvoren od 21. decembra 2017. godine, za mesec dana Fondu se prijavilo više od 40 preduzeća kojima je potrebna usluga naučnoistraživačke organizacije za rešenje tehničkog ili tehnološkog problema kako bi podigli nivo inovativnosti svojih proizvoda i postali konkurentniji na tržištu. Poziv je i dalje otvoren do 21. maja 2018. godine, odnosno sve dok opredeljena sredstava ne budu utrošena.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća konkurisala su za novu uslugu – inovacione vaučere u vrednosti do 800.000 dinara, a ukupno 30 miliona dinara izdvojeno je u ovoj fazi iz budžera Republike Srbije na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetkom bankom. Inovacionim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge, odnosno preduzeća su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos, uključujući i porez na dodatu vrednost. U pilot fazi programa inovacionih vaučera preduzeća su bila u mogućnosti da se prijave za maksimalno dva inovaciona vaučera u ukupnom iznosu od 1.2 miliona dinara.

Inovacione vaučere dobitnicima uručili su ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja gospodin Mladen Šarčević i ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj gospodin Nenad Popović.

„Ovaj jednostavni finansijski podsticaj ima za cilj da ojača veze naših naučnoistraživačkih organizacija sa malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Inovacije razvijamo svakoga dana, a da bi društvo imalo koristi od njih, moramo da ih prepoznamo i podržimo, pre svega putem institucija, kakav je Fonda za inovacionu delatnost. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su za ovu godinu, zahvaljujući i saradnji sa Svetskom bankom, višestruko povećana sredstva za rad Fonda“, rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

„Želja nam je da podstaknemo bolju saradnju i razmenu znanja između nauke i privrede i da u budućnosti nudimo inovativnije proizvode i usluge, kako na domaćem tako i na stranim tržištima. Upravo iz tog razloga u narednom periodu pokrenućemo još jedan novi program finansijske pomoći mladim preduzetnicima u vrednosti od 250 miliona dinara za inovacije i startapove. Nadamo se da će naša podrška doprineti razvoju Srbije kao ekonomije znanja“, istakao je Nenad Popović, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj.

„Interesovanje je veliko i siguran sam da će rezultati pokazati da ovakav vid podrške doprinosi jačanju inovativnih kapaciteta i konkurentnijoj srpskoj privredi. Novom uslugom za mala i srednja preduzeća pokazali smo još jednom da su programi Fonda prepoznati kao potreban mehanizam kako za razvoj preduzetništva u Srbiji tako i za jačanje neraskidive veze između nauke i privrede“, izjavio je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Usluge koje su tražene od strane naučnoistraživačkih organizacija dolaze najviše iz oblasti mašinstva, a zatim prehrambena industrija i poljoprivreda. U skladu sa tim i mala i srednja preduzeća kojima je odobren inovacioni vaučer posluju u oblasti metalnih konstrukcija, proizvodnje mašina, karoserija za motorna vozila i prikolice. Od javnih naučnoistraživačkih organizacija najzastupljeniji je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, zatim Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa. Inovacioni vaučeri su odobreni preduzećima čija sedišta su u Beogradu (najviše), Šapcu, Novom Sadu, Boru, Kragujevcu, Nišu, Kraljevu, Prokuplju, Novom Bečeju…

Inovacioni vaučeri su još jedna od usluga u okviru Programa transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost, čija svrha je da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti srpska privreda.

Dizajn i procedure za implementaciju šeme inovacionih vaučera su pripremljene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013, a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).