Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OKO 10 MILIJARDI DINARA PROCENJENA VREDNOST NABAVKI
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" ZA 2018. GODINU


Prezentacija plana javnih nabavki JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" u 2018. godini održana je danas u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda. Privredna društva su imala priliku da se upoznaju sa planom i programom javnih nabavki koje će ovo javno preduzeće raspisati u tekućoj godini i da, u neposrednom kontaktu, dobiju što više informacija i zatraže određena razjašnjenja kako bi otklonili eventualne nejasnoće prilikom prijavljivanja na tender.Predmet javnih nabavki JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" su poslovi iz oblasti projektovanja, građevinskih i elektromašinskih radova, transporta, nabavka opreme, vodovodnog i kanalizacionog materijala i drugih usluga.

Izvršna direktorka pravnih poslova i poslova nabavki JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", Svetlana Mijajlović rekla je da je za ovu godinu predviđen iznos od oko 10 milijardi dinara procenjene vrednosti nabavki, od toga oko 9,5 milijardi za javne nabavke i oko 500 miliona za nabavke na koje se zakon ne primenjuje.
Kada je reč o grupama nabavki, ove godine je situacija malo drugačija, jer je izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže sada u nadležnosti Grada, pa su smanjene nabavke radova u odnosu na prethodnu godinu, a povećana je nabavka dobara, koja ove godine učestvuje sa 64%, radovi sa 21, a usluge 15%, rekla je Mijajlović i dodala da je za ovu godinu planirano da se obavi ukupno 721 nabavka.
Inače, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" planira i obnovu voznog parka i kupovinu mehanizacije. 

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, u saradnji sa javnim gradskim preduzećima, organizuje prezentacije plana javnih nabavki na kojima učestvuju i potencijalni izvođači radova, sa ciljem da se unapredi i ostvari bolja veza sa javnim preduzećima, a sistem javnih nabavki učini još efikasnijim, pristupačnijim i transparentnijim.


Velimir Radojević, koordinator industrije PKS-Privredne komore Beograda je rekao da su prezentacije plana javnih nabavki gradskih preduzeća postale tradicionalne i da Komora na ovaj način omogućava svim privrednim društvima, koja su zainteresovana da učestvuju u nadmetanju za potencijalni posao, da direktno komuniciraju sa onima koji raspisuju tender za nabavku i da se na ovaj način mogu čuti korisni saveti, ali i primedbe i sugestije, a sve u cilju unapređenja i pojednostavljenja cele procedure, od raspisivanja javnih nabavki do realizacije poslova.

Grad će zajedno sa svojim preduzećem JKP "Vodovod i kanalizacija" da sprovodi javne nabavke vezane za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, rekla je Nina Jandrić, v.d. sekretara Sekretarijata za komunalne i stambene poslove . 
Ona je istakla da je Grad usvojio Strategiju razvoja vodovodne i kanalizacione mreže kojom se predviđa i da će se svake godine obnoviti vodovodna mreža duga 42 km, što znači da će sredstva biti obezbeđena, ali i da će biti i više javnih nabavki i više posla.