Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU 2018.

Nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji neprekidno se održava od 2005. godine. Nosilac ovogodišnjeg takmičenja je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Radio Televizijom Srbije, Organizacionim timom sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.Ove godine timovi se mogu prijavljivati u okviru dve kategorije: realizovane inovacije i inovativne ideje srednjoškolskih/studentskih timova.

Pravo učešća u ovogodišnjem takmičenju imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje 3 (tri) člana koji mogu biti fizička ili pravna lica (kroz svoje predstavnike). Članovi tima imenuju svog predstavnika koji je istovremeno ovlašćen za komunikaciju sa organizacionim timom takmičenja.

Kategorija realizovane inovacije predviđena je za takmičarske timove (fizičkih lica ili predstavnika pravnih lica) koji ispunjavaju minimum jedan od navedenih kriterijuma: imaju gotov prototip spreman za tržište, ostvarili su minimum jednu prodaju svog priozvoda/ usluge/ procesa/ tehnologije i sl.; imaju izgrađeno postrojenje za proizvodnju; imaju ili su imali odobren inovacioni projekat kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i imaju nameru da sa svojom inovacijom izađu na tržište u skorijoj budućnosti.

Na takmičenju mogu učestvovati svi građani Srbije, bilo da su kao pojedinci organizovani u tročlani tim ili da nastupaju u ime neke, već postojeće, kompanije.

Pozivaju se sve članice Privredne komore Srbije da uzmu aktivno učešće na ovom takmičenju i time pokažu svoj inovativni potencijal.

Rok za prijavu inovacije je 20. april 2018. godine, a sve bliže informacije, pravila i način prijavljavanja, mogu se pronaći na sajtu www.inovacija.org