Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KONSTITUISAN ODBOR SEKTORA POLJOPRIVREDE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na konstitutivnoj sednici Odbora sektora polјoprivrede Privredne komore Beograda usvojena je Odluka o načinu rada Odbora, čije će aktivnosti biti usmerene na zastupanje interesa beogradske privrede iz sektora poljoprivrede. Stavove, predloge i inicijative o određenim  pitanjima Odbor će razmatrati i dostavljati parlamentu privrednika i nadležnom sektoru, u cilju usaglašavanja, zastupanja i zaštite interesa članova Komore, preko nadležnih organa Komore.
Za predsednika Odbora sektora polјoprivrede Privredne komore Beograda izabrana je Jadranka Rajevac Grujić, direktorka kompanije Microtri.
Odbor će davati doprinos u poslovnom povezivanju, u promovisanju brendova, podizanju konkurentnosti, prezentaciji proizvodnih asortimana proizvođača kroz organizovanje i učešće na sajmovima, ali i edukaciji za sve koji se bave poljoprivredom u beogradskom regionu.                      
Na sednici su predstavljene aktivnosti Privredne komore Srbije realizovane u prošloj godini i planovi za 2018. usmereni na podršku i zastupanje interesa privrede i unapređenju poslovnog ambijenta, Nacionalni program podrške MSP u Srbiji za 2018. i privredna kretanja u glavnom gradu sa posebnim osvrtom na sektor poljoprivrede.
Učešće polјoprivredne proizvodnje grada Beograda u odnosu na Republiku Srbiju iznosi 5%.
Beogradski region obuhvata 33.244 polјoprivrednih gazdinstava, 167 sela u 14 beogradskih opština, 73.558 zaposlenih lica na porodičnim polјoprivrednim gazdinstvima i 3.280 zaposlenih lica na 127 polјoprivrednih gazdinstava (privredna društva ili preduzetnici).