Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PRVA SEDNICA ODBORA SEKTORA INDUSTRIJE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na prvoj, konstitutivnoj sednici Odbora sektora industrije Privredne komore Beograda usvojena je Odluka o načinu rada Odbora, čije će aktivnosti biti usmerene na zastupanje interesa beogradske privrede iz sektora industrije. Stavove, predloge i inicijative o određenim pitanjima Odbor će razmatrati i dostavljati parlamentu privrednika i nadležnom sektoru, u cilju usaglašavanja, zastupanja i zaštite interesa članova Komore, preko nadležnih organa Komore.

Za predsednika Odbora sektora industrije Privredne komore Beograda izabran je Dušan Rakić, direktor kompanije Vatrosprem.

U pogledu sektorske strukture grada Beograda sektor industrije zauzima 21%.

Ukupna industrijska proizvodnja na teritoriji grada Beograda u periodu januar – novembar 2017, u odnosu na isti period 2016. godine,manja je za 1,3% (u Republici Srbiji veća je za 3,5%).

U periodu januar – novembar 2017. godine na teritoriji grada Beograda u poređenju sa istim periodom 2016. godine, zabeležena su sledeća kretanja: sektor rudarstva – pad 17,7% (u Republici Srbiji - rast 2,6%), sektor prerađivačka industrija – rast 2,6% (u Republici Srbiji - rast  6,8%), sektor snabdevanje el.energijom, gasom, parom i klimat. – pad od 4,1% (U Republici Srbiji – pad 6,2%).

Odbor će, pored analize aktuelnih problema u sektoru beogradske industrije, aktivnosti usmeriti i na poslovno povezivanje sa domaćim i stranim partnerima, informisanje o održavanju stručnih skupova po delatnostima, učešće u prezentacijama proizvoda i programa na domaćim i međunarodnim manifestacijama i podsticanje kompanija iz sektora industrije za uključivanje u sistem dualnog obrazovanja.

Na sednici su predstavljene aktivnosti Privredne komore Srbije realizovane u prošloj godini i planovi za 2018. usmereni na podršku i zastupanje interesa privrede i unapređenju poslovnog ambijenta, Nacionalni program podrške MSP u Srbiji za 2018. i  privredna kretanja u glavnom gradu sa posebnim osvrtom na sektor industrije.