Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PROMET FAKTORINGA U 2017. VIŠI 15% U ODNOSU NA ZBIRNE PODATKE ZA 2016. GODINU

Na sednici Sekcije za faktoring predstavljen je Izveštaj o prometu faktoringa u 2017. godini, sačinjen na bazi redovne godišnje ankete koju sprovodi Privredna komora Beograda, u cilju sagledavanja trendova i perspektive daljeg razvoja faktoringa kao finansijske usluge.

Prema dostavljenim podacima 15 faktora (9 banaka, AOFI i 5 kompanija) promet faktoringa u 2017. godini iznosio je 607.413.387 evra što je 15% više u odnosu na zbirne podatke za 2016. godinu.

Rast prometa ostvaren je i na domaćem i na međunarodnom tržištu. Domaći faktoring beleži rast od 14,4%, a međunarodni faktoring rast od 20,6% uz intenzivniji rast jednofaktorskog, odnosno, direktnog faktoringa. U strukturi prometa najveći rast ostvario je uvozni faktoring, koji je skoro 9 puta veći u odnosu na prethodnu godinu, kao i obrnuti faktoring sa rastom od 25,5%.Faktoring sa regresom zabeležio je rast od 2,6%, a faktoring bez regresa rast od 23,8%.

Poslovne banke ostvarile su rast prometa od 19,6% i povećale učešće u ukupnom prometu sa 81,2% na 84,5% što je i najveće učešće od 2010. godine. U granskoj strukturi portfolia najveće učešće i dalje ima trgovina sa 56,6%, zatim prerađivačka industrija sa 12,2%,  poljoprivreda i prehrambena industrija sa 8,6 %, usluge sa 5,3%, metalna i elektro industrija sa 4,8%, pa sledi građevinarstvo, hemija, i informaciono-komunikacione tehnologije. 

Ostvareni promet faktoringa u 2017. godini čini 1,65% BDP Republike Srbije (36,8 mlrd evra) i beleži izvestan rast učešća u odnosu na prethodnu godinu (1,5%), ali je dosta niži u odnosu na pojedine  susedne zemle i evropski prosek od oko 10 %, što ukazuje da postoji značajan prostor za dalji napredak. Prema oceni većine anketiranih faktora, potreba privrede za korišćenjem ovog instrumenta postoji, posebno u finansiranju obrtnog kapitala sektora MSP, a potencijal daljeg razvoja vidi se u razvoju međunarodnog faktoringa.