Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PROCENJENA VREDNOST NABAVKI "BEOGRADSKIH ELEKTRANA" ZA 2018. GODINU 24,7 MILIJARDI DINARA

Privredna društva i preduzetnici danas su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa javnim nabavkama koje će JKP "Beogradske elektrane" raspisati tokom 2018. godine.Procenjena vrednost nabavki "Beogradskih elektrana" u 2018. godini iznosi 24,7 milijardi dinara, od čega za javne nabavke oko 6 i za nabavke na koje se ne primenjuje Zakon oko 19 milijardi dinara, izjavio je danas u PKS-Privrednoj komori  Beograda, direktor ovog javnog preduzeća, Goran Aleksić.
Na prezentaciji plana javnih nabavki za ovu godinu, Aleksić je podsetio da "Beogradske elektrane", već petu godinu zaredom, u Privrednoj komori Beograda predstavljaju poslovne planove nabavki neophodnih dobara i usluga i da na taj način omogućavaju domaćim privrednicima da se maksimalno dobro, pravovremeno i kvalitetno pripreme i informišu o onome što se planira. On je rekao da su ovi podaci dostupni javnosti, onako kako Zakon o javnim nabavkama nalaže i da se nalaze na portalima javnih nabavki Republike i Grada i na sajtu "Beogradskih elektrana". 
Predmet javnih nabavki JKP "Beogradske elektrane" su dobra (uređaji za čišćenje kotlovskih cevi, ručne i elektromotorne dizalice, vilјuškari, aparati za hemijsku laboratoriju, kontejneri za komunalni otpad, putnička i teretna vozila, građevinske skele, creva za posebne namene, zaptivni materijali, žičani i vijačni proizvodi, elektromaterijal i rezervni delovi…), usluge (transportne, mehaničko čišćenje kotlova i dimnih kanala, održavanje gasnih instalacija, održavanje i servisiranje gasnih kondenzacionih kotlova, servis i ispitivanje opreme, baždarenje rezervoara, izrada tehničke dokumentacije…) i radovi koji su u vezi sa osnovnom delatnošću JKP "Beogradske elektrane".
Prezentacija javnih nabavki je dobar primer za pomak u praksi javnih komunalnih preduzeća i preduzeća na republičkom nivou, jer na ovaj način se privrednim društvima omogućava direktniji i detaljniji uvid u tendere, kako bi se blagovremeno pripremili za učešće na konkursima, rekao je Aca Popović, v.d. direktora PKS-Privredne komore Beograda i dodao da privrednici na ovakvim skupovima imaju priliku da eventualno daju primedbe i sugestije, pre svega i u odnosu na kapacitet naše domaće privrede, da što više poslova i opreme ostane u domenu naših domaćih kompanija.