Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


STUDIJSKA POSETA LJUBLJANI U OKVIRU PROJEKTA LEARNING BY DOING 

U organizaciji Privredne komore Ljubljane, od 18-20. septembra, u Ljubljani je održana studijska razmena partnera na projektu Learning by doing, u cilju upoznavanja sa dosadašnjim rezultatima i aktivnostima na polju razvoja stručnog srednjoškolskog obrazovanja i dualnog obrazovanja u Sloveniji.Predstavnici Privredne komore Srbije imali su prilike da se upoznaju sa procesom implementacije novog Zakona o dualnom obrazovanju u Sloveniji. Rezultati postignuti tokom pilot programa sprovođenja dualnog sistema obrazovanja, sistem standarda kvalifikacija stručnih škola u Sloveniji, kao i uloga Komore u procesu sprovođenja stručne prakse i modaliteti saradnje između kompanija i škola, bili su teme prvog dana studijske razmene, koji je održan u slovenačkom Institutu za stručno obrazovanje i praksu (CPI). Nakon predavanja organizovana je poseta fabrici “Siliko” iz Vrhnika, koja se bavi proizvodnjom delova za automobile i u čijoj alatnici se školuju učenici po dualnom programu sa praksom.Učesnici studijske razmene su takođe imali priliku da posete Školski centar Škofja Loka, obrazovni kompleks koji objedinjuje četiri srednje stručne škole i dom za učenike, izuzetno dobro opremljen kabinetima, učionicama i radionicama za učenje koji se koriste od strane svih škola koje u Centru nisu prostorno podeljene.

Centar predstavlja školski i radni prostor sa najsavremenijim mogućnostima za učenje i praksu, sagrađen je od donacija EU, a u planu je i njegovo dalje širenje i razvoj. Learning by Doing projekat, u sklopu Interreg Danube Transnational Programme, ima za cilj da poboljša kapacitete sistema stručnog obrazovanja i osmišljen je tako da svi ključni akteri u oblasti stručnog obrazovanja (kompanije, škole, predstavnici vlasti na regionalom ili nacionalnom nivou, kao i komore) mogu direktno da učestvuju u njemu.