Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. decembar 2018. VELIKO INTERESOVANJE PRIVREDNIKA ZA NOVE PROPISE U OBLASTI TURIZMA SA ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA

U neposrednoj komunikaciji sa privrednicima iz oblasti turizma identifikovana je potreba dodatnog informisanja članova o obavezama koje proističu u primeni novih propisa sa aspekta turističke inspekcije. Danas su, u PKS-Privrednoj komori Beograda, beogradski privrednici imali sastanak sa pomoćnicom ministra i načelnikom turističke inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Verom Božić Trefalt i njenim saradnicima, koji  su im predstavili nove propise u oblasti turizma sa aspekta inspekcijskog nadzora.
Sastanak je bio dobra prilika za oko stotinu predstavnike hotela, restorana, turističkih agencija, hostela i drugih aktera u turizmu, da učestvuju u radu i budu pravilno informisani, posebno imajući u vidu kompleksnost propisa, kao i negativne posledice neadekvatne primene tih propisa u praksi, kako sa aspekta pružaoca tako i korisnika usluga.Izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je donet 2015 godine, usvojene su 7. decembra ove godine i donose novine koje podrazumevaju relaksiraniji odnos inspekcije i privrednog subjekta, u smislu savetodavnih poseta, kada turistička inspekcija pristupa preventivno, kako bi se problemi ili nepravilnosti u privrednom društvu otklonili.
U Zakonu provejava i deo koji se odnosi na kontrolne liste, koje spadaju u redovne nadzore, ali ovoga puta će zahtevati detaljnije procese, a poseban fokus će biti na samoj proceni rizika, i na nivou samog privrednog subjekta.
Zakon o turizmu i Zakon o ugostiteljstvu pretpostavlja novine, za koje se veruje da će njihovim usvajanjem biti pooštrene mere u cilju smanjenja prevarnih radnji, a da putnik bude više osiguran. Predlog je i da se turističke agencije kategorišu, da se detaljno definiše koje uslove treba da ispunjava turistička agencija, od prostora, zaposlenih, do depozita, osiguranja putnika. To će se u urediti u podzakonskim propisima. Takođe je važna novina da će biti omogućeno da bude vidljivo ko šta radi i da će na sajtu moći da se vidi kako je radila koja agencija, da li je bilo nekih upravnih mera, da li im je ranije oduzimana licenca i slično.
Značajne novine u Zakonu o ugostiteljstvu predviđaju da se uredi pitanje paušalnog oporezivanja fizičkih lica koja se bave domaćom radinošću, kao i uvođenje CIS-a (Centralni informacioni sistem).