Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. decembar 2018.  ČETVRTA SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA PKS-PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na četvrtoj sednici Parlamenta privrednika PKS-Privredne komore Beograda predstavljena su aktuelna privredna kretanja na teritoriji grada Beograda, program rada Privredne komore Beograda za 2019. godinu, izveštaj o pokrenutim i realizovanim zakonodavnim inicijativama.

Predsednik Parlamenta PKS-Privredne komore Beograda, Miroljub Aleksić je istakao da je Privredna komora Srbije, kroz različite oblike, unapredila saradnju sa članovima Komore i uspostavila otvoreni dijalog privrede sa Vladom Republike Srbije. Privrednici imaju mogućnost da preko Komore upućuju  sugestije i predloge za izmene ili dopune zakonske regulative i postavljaju pitanja koja se tiču njihovog poslovanja.
Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović je u obraćanju privrednicima glavnog grada naglasio da je do sada bilo mnogo primera kojima je dokazana saradnja na visokom nivou u organizaciji različitih manifestacija, susreta sa političkim i privrednim delegacijama iz okruženja i sa drugih kontinenata, i dodao da bi sa ovakvom praksom trebalo nastaviti i u budućnosti.
Mladenović je rekao da je od velikog značaja da Privredna komora Beograda, koja radi u okviru Privredne komore Srbije, aktivno funkcioniše u punom kapacitetu i da se ostvaruju zajednički planovi za poboljšanje privrede u Beogradu.
On je naglasio da je za nama godina koja uliva ozbiljnu nadu u smislu društvenog rasta, smanjenja nezaposlenosti i da se nada da će se taj trend nastaviti i u 2019. godini.

Aktuelna privredna kretanja na teritoriji grada Beograda pokazuju da je rast BDP Republike Srbije, prema preliminarnoj oceni RZS,u trećem kvartalu 2018. godine ostvario rast od 3,7% u odnosu na isti period 2017. godinu. Učešće beogradskog regiona  zauzima vodeće mesto sa 39,8%. Beogradski region sa 1.007.000,00 dinara BDP‐a po glavi stanovnika, 66,8% veći percapita iznos u odnosu na republički nivo.
Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije u prvih 10 meseci 2018. godine je u dolarskom iznosu porasla za 18,3% u odnosu na  isti period prethodne godine. Učešće Beogradskog regiona u ostvarenom izvozu j iznosilo  25,6%.
Uvoz za isti period  u dolarskom iznosu je porastao za  20,8% u odnosu na  isti  period prethodne godine, od čega region glavnog grada učestvuje sa 46%. U tom periodu pokrivenost uvoza izvozom je 75,3% i manja je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 79,0.
Prema podacima NBS, u periodu januar-jun 2018. Godine, u Srbiji je ostvaren ukupan priliv stranih direktnih investicija od 1.327,2 miliona evra, što je za 12,1% više nego u istom periodu prethodne godine. Najviše ulaganja stranih direktnih investicija je usmereno na prerađivačku industriju (32,0%), finansijski sektor (27,6%), trgovinu (16,9%), građevinarstvo (10,4%) itd. Učešće ukupno ostvarenih investicija u Beogradu u tehničkoj strukturi ostvarenih ukupnih investicija u Republici Srbiji je 51,51% i to: učešće građevinskih radova 51,17%, zemljište 63,21%, domaća oprema 47,66%, uvozna oprema 51,60 %, ostalo 62,68%. Izazov  će u narednom periodu biti održavanje trenda rasta BDP/a na nivou od 2018. godine, odnosno oko 4%.
U tom cilju predstavljani plan aktivnosti Komore glavnog garda privrednici su ocenili kao veoma ambiciozan jer podrazumeva razvoj novih mehanizama koji će doprineti povećanju efikasnosti i efektivnosti rada.
Privredna komora Beograda će fokusirati svoje napore da postane „povezujući pin“ između privatnog sektora, instituta znanja, institucija javnog sektora i organizacija civilnog društva, kako bi razvila efikasan ekosistem i politiku za pružanje podrške u povezivanju ljudi, znanja i kapitala u kreiranju okruženja za odrzivi  razvoj". Istaknuto je  da su, iz ugla privrede, dva najvažnija faktora uspeha:  razvoj ljudskog kapitala i ekosistema znanja i inovacija.
U daljem toku sednice clanovi parlamenta su izneli i komentare, sugestije i predloge za unapredjenje komorskog sistema, kao i rezultate o  inicijativama  privrede u 2018 godini u cilju unapredjenja ambijenta poslovanjua i smanjnja opterecenja privrede.
U drugom delu sednice  koji je  posvećen  stručnim temama pokrenuta je inicijativa da se u narednom periodu posebno razmotri tema "Drvo kao strateška sirovina u funkciji razvoja drvoprerađivačke industrije sa aspekta dodate vrednosti". Kroz projekat PT&SCHE članovi Parlamenta su  informisani  o  povoljnostima za zaposlene i poslodavce za kreiranje novih obrazovnih modela za studiranje uz rad (part-time) i studiranja kroz kratke cikluse (short cycle), a koji su uključeni u novi Zakon o visokom obrazovanju. Razvijeno je i  pet pilot programa za studiranje uz radi i/ili kroz kratke cikluse.  Takođe su privrednici pozvani da se aktivno uključe u kreiranje programa i novih modela visokoškolskog obrazovanja.