Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA INFORMATIČKE DELATNOSTI


Na osnovu odredaba Statuta Privredne komore Beograda sazivam redovnu sednicu Odbora Udruženja informatičke delatnosti sa preduzećima IKT, privrednim društvima i preduzetnicima, članicama Komore, koja će se održati u utorak 20. aprila 2010. godine u 14 časova u sali na IV spratu u Privrednoj komori Beograda sa sledećim

Dnevnim redom:

  1. Informacija o tekućim aktivnostima Udruženja informatičke delatnosti
    izvestilac Dušan Rakić, sekretar Udruženja
  2. Pravo Informacionih Tehnologija (IT) O čemu je potrebno voditi računa pri pravljenju IT ugovora
    Alex Petrović, LL.B. (Hons.), AIT, internacionalo priznati ekspert iz oblasti prava informacionih tehnologija 

            - IT ugovori
            - Strateška povezivanja
            - Međunarodno poslovanje u IT sektoru
            - Zaštita digitalne intelektualne svojine
            - Elektronsko poslovanje i usluge
            - Radno pravo u IT sektoru
            - Ostale pravne oblasti u IT kontekstu
            - Lobiranje

Sednica je tematski posvećena upravljanju pravnim rizicima u svetu IT poslovanja. Alex Petrović je diplomirao pravo u Engleskoj i završio poslediplomske studije iz primenjene informatike u Kanadi. Radi kao partner u advokatskoj kancelariji Joksović, Stojanović i Partneri, i registrovan je pri advokatskim komorama Engleske i Velsa, kao i države Njujork.
Pozivamo Vas da sa Vašim saradnicima prisustvujete sednici i uzmete aktivno učešće u radu.