Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


PRAVO ZA MENADŽERE- DA POSLUJEMO PO ZAKONUNa seminaru na temu: "Pravo menadžera - kako poslovati po zakonu", koji je u okviru prolećne mokrogorske škole menadžmenta, održan 23. i 24. aprila 2010. godine u Drvengradu na Mokroj Gori, akcenat je bio na osnovama prava za menadžere iz oblasti  s kojima  najčešće dolaze u dodir u svakodnevnim aktivnostima i to u meri neophodnoj za nesmetano obavljanje posla.
Tokom dvodnevnog izlaganja predstavnika Wolf Theiss  regionalne konsultantske firme, na čelu sa  dr Milanom  Parivodićem  stručnjakom za međunarodno privredno pravo, prezentovani su primeri dobre prakse, osnove  iz ugovornog, radnog i korporativnog prava, oblasti s kojima se najčešće menadžeri sreću, kako bi se osetili  sigurnim u donošenju i sprovođenju poslovnih odluka

U sistemu Wolf Theiss-a radi više od 300 advokata, specijalizovanih u svim oblastima

prava, sa više od 50 godina iskustva i kancelarijama u 11 jurisdikcija centralne i istočne Evrope.

Na seminaru su učestvovali predstavnici Privredne  komore Beograda.