Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


KONGRES RURALNOG TURIZMA - HOTEL ŠUMARICE KRAGUJEVAC


Privredna komora Beograda (Udruženje ugostiteljstva i turizma) i Caritas International Belgium, projektni tim za Centralnu Srbiju organizuju Prvi kongres ruralnog turizma Srbije pod nazivom ’’MULTISEKTORSKA PARTNERSTVA KAO TEMELJ KREIRANJA RURALNE TURISTIČKE DESTINACIJE’’ u saradnji sa Udruženjem’’Seoski turizam Srbije’’, Centrom za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT) i Gradom Kragujevcem.

 

Svesni potrebe za stvaranjem preduslova za razvoj ruralnog turizma, na prvom mestu kreiranja jedinstvene upravljačke politike u seoskom turizmu i harmonizacije sektorskih prioriteta, a sa ciljem jačanja konkurentnosti turističke ponude Srbije kroz razvoj novih destinacija na ruralnom prostoru, uvideli smo neophodnost održavanja Prvog kongresa ruralnog turizma Srbije.

Polazeći od zaključaka Regionalne turističke konferencije održane u Beogradu 2009.godine za donošenje posebne Strategije razvoja ruralnog turizma kao sastavnog dela Strategije razvoja turizma, Kongres bi sa naučne i stručne strane sagledao dosadašnje aktivnosti, prepoznao probleme, postavio nove ciljeve i usvojio Deklaraciju o ruralnom turizmu, koju bi ponudio na usvajanje svim subjektima turističke privrede. Ovakav dokument trebalo bi da, poštujući principe ravnomernog regionalnog razvoja, pomogne u prihvatanju ruralnog turizma, kao ravnopravnog činioca u prepoznavanju Srbije kao kvalitetne turističke destinacije.

O važnosti ovog događaja govori i učešće vodećih ekspertata za ruralni turizam, kako iz zemlje i okruženja, tako i iz inostranstva, pa će kongresu, između ostalih, prisustvovati gosti iz Belgije, Slovenije, Hrvatske, Austrije, Litvanije, Rumunije i BiH, uz prisustvo predsednika EUROGITES-a, gospodina Klausa Erliha i najviših predstavnika resornih ministarstava.

Kongres je namenjen svima koji se direktno ili indirektno bave ruralnim turizmom: postojećim i budućim pružaocima usluga u seoskom turizmu, strukovnim udruženjima, svim nivoima državne uprave, turističkim organizacijama, regionalnim privrednim komorama, međunarodnim i  naučnim institucijama.

 

Kongres će se održati 27. i 28.05.2010. u Kragujevcu, u hotelu Šumarice.

 

Za sve dodatne informacije obratite se Udruženju ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda, tel/faks 361-5993, 2641-355 lok. 129, 192, e-mail turizam@kombeg.org.rs