Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

R A D I O N I C A


„PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PROFESIONALNOJ  REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM (OSI) U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA”


Privredna komora Beograda je preuzela društveno-odgovornu ulogu pravovremenog upoznavanja svojih članova, privrednih društava koja posluju na teritoriji Beograda sa pravima i obavezama koje proizilaze iz Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. (Sl.glasnik RS 36/2009) koji je stupio na snagu 23.maja 2009. godine, a odredbe 24 i 29 koje se tiču zapošljavanja primenjuju se od 23. maja 2010. godine.

Kako su se tokom prvog održanog okruglog stola otvorila brojna pitanja, posebno u domenu implementacije odredbi 24 i 29 Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, za potrebe svojih članova Komora je počela sa realizacijom workshop-ova praktične primene Zakona, obuke poslodavaca za prijem OSI u radnu sredinu, prezentacijom aktivnih mera podsticaja poslodavaca za zapošljavanje i procenu  radne sposobnosti. Prvi radionica je bila održana 1. juna  2010. u prostorijama Privredne komore Beograda.

Realizacije druge radionice 11. juni sa početkom u 15h, sala IV-a

R e a l i z a t o r i:

Tatjana Prijić, načelnik, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Odeljenje za normativne poslove

Vanja Zlatković, rukovodilac, Nacionalna služba za zapošljavanje, Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

• Primer dobre prakse – Emin Golubović, direktor, član UO UIPS, Preduzeće za profesiobalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Kosmos”