Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

22. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


Jedno od najvažnijih dostignuća u funkcionisanju Privredne komore Beograda u prethodnom periodu, svakako je to, što smo uspeli da sačuvamo sve kadrove koji su želeli da i pored svih teškoća u poslovanju i dalje budu u poslu i biznisu i na pravi način unaprede poslovanje svojih preduzeća i kompanija. Saradnja privrednika Beograda sa Komorom Beograda, kao najznačajnijom asocijacijom i zastupnikom interesa privrede, koja će i ubuduće  zahtevati od nadležnih institucija stvaranje što povoljnijeg privrednog ambijenta, trebalo bi da se i u narednom periodu odvija u obostranom interesu, istakao je mr Milan Janković na 22. sednici Upravnog odbora Privredne komore Beograda, održanoj 25. februara 2009. godine.

Na sednici je jednoglasno utvrđen Predlog finansijskih izveštaja Privredne komore Beograda za 2008. godinu i Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Privredne komore Beograda. Usvojena je Informacija o izborima organa i tela Privredne komore Beograda. Utvrđen je Predlog odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Privredne komore Beograda i Predlog odluka o izboru potpredsednika Privredne komore Beograda. Utvrđeni su i Predlozi:

  1. Odluke o utvrđivanju broja predsednika veća i sudija porotnika Suda časti pri Privrednoj komori Beograda
  2. Odluke o utvrđivanju broja zamenika tužioca Suda časti pri Privrednoj komori Beograda
  3. Odluke o izboru zamenika predsednika Suda časti pri Privrednoj komori Beograda, predsednika veća i sudija porotnika Suda časti pri Privrednoj komori Beograda
  4. Odluke o izboru tužioca i zamenika tužioca Suda časti pri Privrednoj komori Beograd
Članovi Upravnog odbora Privredne komore Beograda jednoglasno su doneli i Odluku o finansiranju zastupanja, promocije i povezivanja privrede Beograda sa institucijama, odnosno privrednim i biznis asocijacijama Evropske Unije sa sedištem u Briselu u 2009. godini.