Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


Tradicionalna dodela Godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master radove, diplomske radove, pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja, održana je u četvrtak, 19. februara 2009. godine u Ateljeu 212. Svečanosti su, pored nagrađenih i članova žirija, prisustvovali predstavnici ministarstava, Skupštine grada, veliki broj privrednika, naučnih radnika i javnih ličnosti, kojima se obratio predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Janković. Nagrade koje dodeljuje Privredna komora Beograda predstavljaju inspiraciju za nove generacije i one nisu samo priznanje, već i poziv privredi da iskoristi znanje koje se nudi, jer VREDI ZNATI.

Prisutnima su se obratili predsednici žirija, prof. dr Dragan Đuričin i prof. dr Zoran Radojević koji su istakli da će godina koja je pred nama biti teška, ali da je važno i dalje nagrađivati i afirmisati one najuspešnije da daju pun doprinos razvoju našeg društva.

Ovo je bila prilika da se prisetimo i našeg velikog naučnika, Milutina Milankovića, jer ovo je godina u kojoj se obeležava 130 godina njegovog rodjenja. Za Milutina Milankovića vreme kao da ne postoji, prisutan je svuda i potrebno je opet prodreti u suštinu onoga što je, krstareći nebeskim svodom, ostavio za sobom kao svetli trag.

U ime nagrađenih, zahvalili su se dr Nina Obradović i prof. dr Slavko Mentus, koji su istakli da je ovo priznanje podsticaj za dalji rad i da Privredna komora Beograda, dodelom ovih nagrada, na najbolji način povezuje nauku i privredu.

NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE,
MASTER RADOVE I
DIPLOMSKE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA

Za najbolje doktorske disertacije
Žiri je dodelio tri ravnopravne nagrade.
Nagrade su dobili:

dr Slađana P. Stanojević
za rad odbranjen na
POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU
„BIOHEMIJSKE OSOBINE PROTEINSKOG I UGLJENOHIDRATNOG KOMPLEKSA
MODIFIKOVANIH SOJINIH PROTEINSKIH PROIZVODA“

dr Nina N. Obradović
za rad odbranjen na
FAKULTETU ZA FIZIČKU HEMIJU
“UTICAJ ADITIVA NA SINTEROVANJE SISTEMA ZnO-TiO2
SAGLASNO TRIJADI "SINTEZA- STRUKTURA-SVOJSTVO"“

dr Dragan Lončar
za rad odbranjen na
EKONOMSKOM FAKULTETU
„ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA U FUNKCIJI FINANSIJSKE EVALUACIJE PROJEKATA“

 

Za najbolje magistarske teze
Žiri je dodelio dve ravnopravne nagrade.
Nagrade su dobili:

mr Slavica Dožić
za rad odbranjen na
SAOBRAĆAJNOM FAKULTETU
“MODELI ZA REŠAVANJE PROBLEMA POREMEĆAJA U IZVRŠAVANJU REDA LETENJA”

mr Sanjin M. Milinković
za rad odbranjen na
SAOBRAĆAJNOM FAKULTETU
“MODELIRANJE SAOBRAĆAJNIH PROCESA U SLOŽENIM SISTEMIMA SA RASPUTNICOM”

 

Za najbolji master rad
Žiri je dodelio jednu nagradu.
Nagradu je dobila:

Ana Miličević
za rad odbranjen na
FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA
“ANALIZA STANJA I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA KOMORSKOG SISTEMA”

 

Za najbolje diplomske radove odbranjene na fakultetima
Žiri je dodelio pet ravnopravnih nagrada.
Nagrade su dobili:

Katarina Anđelković
za rad odbranjen na
ARHITEKTONSKOM FAKULTETU
„PROSTORNO-PROGRAMSKA STUDIJA TERITORIJE OPŠTINE VRAČAR SA MULTIFUNKCIONALNIM
KOMPLEKSOM OBJEKATA SADRŽAJA KULTURE NA POTEZU SLAVIJA-CVETNI TRG U BEOGRADU“

Andrijana Todorović
za rad odbranjen na
GRAĐEVINSKOM FAKULTETU
„KARTIRANJE RIZIKA U DOLINI TOPČIDERSKE REKE“

Uroš Krčadinac
za rad odbranjen na
FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA
„PREPOZNAVANJE I KREATIVNA VIZUELIZACIJA EMOTIVNOG SADRŽAJA TEKSTA”

Ivana Gudurić
za rad odbranjen na
ŠUMARSKOM FAKULTETU
„KOMPARATIVNA ANALIZA UPRAVLJANJA URBANIM ŠUMAMA FRAJBURGA I BEOGRADA”

Aleksandar Jović
za rad odbranjen na
FAKULTETU ZA FIZIČKU HEMIJU
“TERMALNA ANALIZA UGLJEVA IZ KOLUBARSKOG UGLJONOSNOG BASENA”

 

Za najbolji diplomski rad odbranjen na višoj školi
Žiri je dodelio jednu nagradu.
Nagradu je dobila:

Jovana Ćika
za rad odbranjen na
VIŠOJ POLITEHNIČKOJ ŠKOLI
“FLEKSIBILNA ERGONOMSKA STOLICA”

 

NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE PRONALASKE,
DIZAJNERSKA REŠENJA I
TEHNIČKA UNAPREĐENJA

Za najbolje pronalaske
Žiri je dodelio četiri ravnopravne nagrade.
Nagrade su dobili:

Bojan Aranđelović
Dragan Mirković
za rad predložen od strane
INSTITUTA IMS AD BEOGRAD
KOTVA ZA NAKNADNO PREDNAPREZANJE PLOČA

prof. dr Dobrica Petrić
Jelena Petrić Majer
za rad predložen od strane
SRPSKE AKADEMIJE INOVACIONIH NAUKA «NIKOLA TESLA» BEOGRAD
OPREMA ZA KUPANJE BOLESNIKA

Zoran Petrašković
Dragana Obrenović
Žarko Petrašković
za rad predložen od strane
INOVACIONOG CENTRA SISTEM DC 90
SISTEM SEIZMIČKOG OBEZBEĐENJA DC 90

Milorad Marinković
za rad predložen od strane
NTP IHIS ZEMUN
NOV NAČIN TRETMANA OPASNOG OTPADA NIKL-KADMIJUM AKUMULATORA

 

Za najbolja dizajnerska rešenja
Žiri je dodelio četiri ravnopravne nagrade.
Nagrade su dobili:

Bojana Marić
za rad predložen od strane
ŠUMARSKOG FAKULTETA
HOKLICA «LAVIRINT»

Nikola Petković
za rad predložen od strane
ŠUMARSKOG FAKULTETA
ČIVILUK «CHI»

mr Dušan Nešić
za rad predložen od strane
BUCK D.O.O.
SVETILJKA «ATOS»

Zoran Borenović
za rad predložen od strane
DESING D.O.O.
TOTAL IMIDŽ DIZAJN «FRUIT REVOLUTION»

 

Za najbolja racionalizatorska rešenja (tehnička unapređenja)
Žiri je dodelio šest ravnopravnih nagrada.
Nagrade su dobili:

Marjan Dašić
za rad predložen od strane
JKP «BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA»
UREĐAJ ZA MERENJE PROTOKA FLUIDA U BUŠOTINAMA

Dušanka Tanasković
Goran Milovanović
Milutin Milošević
Nenad Blagojević
za rad predložen od strane
«RATKO MITROVIĆ- DEDINJE» D.O.O
SAMORAZLIVAJUĆA CEMENTNA KOŠULJICA

prof. dr Zoran Petković
prof. dr Srđan Bošnjak
za rad predložen od strane
MAŠINSKOG FAKULTETA
GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT MEHANIZACIJE NAVOZA ZA BROD MASE 1800 TONA

Ilija Todorović
Radovan Jovanović
Slobodan Kuzmanović
za rad predložen od strane
ABS MINEL ELEKTROOPREMA I POSTROJENJA A.D.
DVOSTUBNI RASTAVLJAČ SA HORIZONTALNIM OTVARANJEM I
NOŽEM ZA UZEMLJENJE 420kV, 50kA, 3150A, 3s

dr Jelena Vančetović
dr Mirčeta Vidaković
za rad predložen od strane
INSTITUTA ZA KUKURUZ «ZEMUN POLJE» D.P.
CIKLOKSIDIM TOLERANTNI HIBRIDI KUKURUZA (CTM ILI ULTRA HIBRIDI)

prof. dr Slavko Mentus
za rad predložen od strane
FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU
POSTUPAK I UREĐAJ ZA ELEKTROHEMIJSKU SINTEZU OKSIJODIDNIH SOLI