Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

TRGOVINSKI SEKTOR U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE


Dana 6. februara 2009. godine održana je prva sednica Odbora udruženja trgovine u novom sastavu na joj je jednoglasno izabran za predsednika Odbora udruženja trgovine Goran Perčević, generalni direktor preduzeća "Interkomerc" a za zamenika Rajko Mandić direktor "Delta Maxi". Odbor Udruženja trgovine istovremeno je predložio kandidate za članove Upravnog odbora Dragoljuba Lekića, "Vitro Group", Nenada Popovića "ABS Holding" i Zorana Drakulića "YU point", kao i trideset i tri člana za Skupštinu Privredne komore Beograda iz Udruženja trgovine.

Predsednik Privredne komore Beograda Milan Janković dao je podršu za reizbor sekretara Udruženja trgovine Petra Stolice koji je dosadašnjim radom doprineo unapređenju rada Udruženja trgovine. Takođe je istakao da je prioritet privrede u narednom periodu snažna podrška investicijama i nova zapošljavanja.

Prof. Stipe Lovreta održao je prezentaciju "Trgovinski sektor u uslovima ekonomske krize" i istakao da je trgovina uvek bila rezudualna grana u razvoju privrede.
U cilju prevazilaženja krize preporuka za trgovinski lance je da povećavaju produktivnost i racionalizuju troškove, čvršće se povezuju sa proizvođačima, razvijaju  trgovinsku marku i cenovnu konkurenciju, kao i podstiču širenje mreže van nacionalnog tržišta.
Preporuka za mala preduzeća je da: se horizontalno i vertikalno integrišu, ulažu u kadrove i inovacije znanja, podstiču razvoj nabavnih grupa i zajednički nastup.
Država bi u narednom periodu trebala da: obezbedi povoljnije uslove kratkoročnog kreditiranja, podstiče razvoj malih i srednjih preduzeća, podstiče širenje mreže domaćih lanaca van nacionalnog tržišta i razvoj što intenzivnije konkurencije na tržištu