Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KONSTITUTIVNA SEDNICA
ODBORA UDRUŽENJA FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA


Dana 03.02.2009.godine u Privrednoj komori Beograda, održana je konstitutivna sednica Odbora Udruženja finansijskih organizacija, u proširenom sastavu. U okviru tematskog dela sednice prezentovani su rezultati ankete, koju je sprovela Poslovna škola za publik relations i agnecija PRA, a koja je imala za cilj da ukaže na probleme i moguće pravce unapređenja informisanja medija i finansijskih institucija, u uslovima izraženih negativnih efekta globalne finansijske krize.

U okviru radnog dela sedice, jednoglasno izabran predsednik i zamenik predsednika Odbora Udruženja. Za predsenika je izabran mr Petar Stefanović, direktor za stanovništvo platni promet i MSP Aik banke, dok je za zamenika predsednika izabran Branislav Perović, izvršni direktor Univerzal Banke. Odbor je jednoglasno doneo odluku o izboru članova Skupštine Privredne komore Beograda, kao i predlog kandidata za članove Upravnog Odbora Privredne komore Beograda. Jednoglasno je doneta I ODLUKA o formiranju Sekcije institucionalnih investitora u Udruženju finansijskih organizacija. Članovi sekcije su predstavnici društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i društava za upravljanje investicionim fondovima. Sekcija će se baviti afirmacijom dobrovoljnih penzijskih i investicionih fondova, predlaganjem mera za unapredjenje uslova poslovanja društava za upravljanje i mera za razvoj tržišta kapitala.

U okviru tematskog dela sednice, predstavljeni su rezultati istraživanja koje je sprovela agencija PRA, vezano za informisanje i značaj kominikacije sa javnošću finansijskih institucija u uslovima krize. Prema rečima prof dr Predraga Vujovića, direktora agencije, anketa je imala za cilj da prikupi stavove i uskustva urednika privrednih medija i PR menadžera banaka, vezano za efekte dosadašnjeg informisanja, kao i očekivanja i predloge finansijkih institucija i medija za unapređenje međusobne komunikacije. Rezultati su pokazali da su dosadašnje informacije banaka bile nedovoljne i oprezne, dok je medijima, sa druge strane, zamereno neblagovremeno i često, propagandno informisanje. Predstavnik AIK banke Žarko Vojnić, dao je kratak osvrt na psihološki faktor i uticaj medija i informisanja samih banaka tokom prošle godine, u vreme eskalacije krize, što je izazvalo negativne efekte na poverenje građana i povlaćenje depozita iz banaka. Prema njegovoj oceni potreban je tim ljudi od poverenja, oprezne i odgovorne informacije, da bi se loši efekti krize prevazišli. U radu tematskog dela sednice učestvovali su i urednici privrednih medija: Radojka Nikolić- Ekonometar i Biznis magazina, Slobodan Kostić – Politika, Zoran Čadež-Blic. Prema oceni gospođe Radojke Nikolić, ova godina će biti obeležena krizom, ali je ukazala i na opasnosti i štete koje može doneti preterana medijska pažnja i izveštavanje. Takođe je istakla različite odnose medija i finansijskih institucija u pribavljanju dnevnih, elektronskih ili periodičnih informacija. Za dnevene medije važni su rokovi, tako da u praksi postoje velike teškoće u komunikaciji novinar – PR finansijske institucije, zbog unutrašnje organizacije i ovlašćenja u davanju izjava sa obe strane. Rezultat su nedovoljno kvalitetne i razvodnjene informacije. Prema njenim rečima, neophodan je otvoren i iskren osnos medija i predstavnika finansijskih institucija, ali i podizanje kvaliteta izveštavanja od strane novinara.

U zaključnom delu sednice, ukazano je na potrebu jačanja dvosmerne komunikacije, organizovanje češćih međusobnih susreta predstavnika medija i banaka, više intervjua čelnih rukovodilaca, kao i jačanje informativnih službi finansijskih institucija. Ova izuzetno ozbiljna tema, zahteva edukaciju i unapređenje u oblasti informisanja, kako medija tako i finansijskih institucija. Zbog izražene zainteresovanosti za rezultate ankete, najavljeno je održavanje šireg skupa  na kome če se ova tema razmatrati.