Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Poslovni forum CEFTA – Prepreke i mogućnosti
Crna Gora 13-14. mart 2009. godine , B2B susreti privrednika


U cilju jačanja regionalne ekonomske saradnje Privredna komora Beograda je, u saradnji sa Montenegro biznis alijansom, organizovala Poslovni forum CEFTA, na kome su sagledane prepreke i mogućnosti za razvoj trgovinske saradnje. U pozdravnom obraćanju skupu privrednika dveju zemalja, predsednik MBA gospodin Slobodan Krušo i predsednik Privredne komore Beograda mr Milan Janković ocenili su da je u aktuelnom trenutku svetske ekonomske krize najvažnije održati visok nivo saradnje, povezati privredne subjekte radi povećanja prometa i sklapanja novih poslovnih ugovora.

Poseban doprinos skupu dali su gospodin Goran Šćepanović, pomoćnik ministra Ministarstva ekonomije Crne Gore i gospođa Ana Bagojević, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije. Oni su istakli da je neophodne vršiti dalju integraciju u regionu, razvijati interregionalnu saradanju, koristiti prednosti dijagonalne kumulacije roba. U razgovoru sa privrednicima, kao najveće prepreke u spoljnotrgovinskoj sadanji istaknute su necarinske barijere poput uskih grla na granicama, problem priznavanja sertifikata o poreklu, fitosanitarnih i sanitarnih i veterinarskih dokumenata, nepoznavanje tehničkih standarda, problem transportnih dozvola i taksi, nelojalna konkurencija i dr.

U okviru foruma održan je B2B susret privrednika po delatnostima i na njemu je učestvovalo preko 70 privrednika iz obe zemlje. Tada su privrednici imali mogućnost da se u direktnom razgovoru upoznaju, razmotre mogućnosti zajedničke saradnje, sklope poslovne dogovore i planiraju zajednički nastup na trećim tržištima.

Na skupu je poručeno da je potrebno održavati što više foruma na kojima će se privrednici povezivati i u partnerskom odnosu doprineti povećanju obima trgovine i saradnje na ekonomskim i tržišnim principima.