Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

BERLIN - ZASEDANJE SAVEZNE UNIJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Zasedanje savezne unije MSP

Svođenje rezultata u prvoj polovini godine kroz formu kontinuiranog dijaloga bio je predmet zasedanja Savezne unije Malih i srednjih preduzeća koja je održana od 5. do 7. jula 2010. godine, u Berlinu, Nemačka, a na kojoj su prisustvovali predstavnici državnih institucija, gradonačelnici 16 regionalnih pokrajna, preko 150 direktora kompanija i politička elita nemačke privrede.
Predsednik Savezne unije MSP dr Josef Schlarmann otvorio je skup rečima da ova kriza ima najdalekosežnije posledice po nemačku privredu, na šta je, sa ciljem smanjenja efekata ,Vlada reagovala sa prioritetnim planom realizacije po deset tačaka.  Tako je naznačeno da je Nemačkoj potrebno izgraditi novi kapital, ulagati ga u razvoj domaće privrede, posebno u automobilsku industriju koja okuplja veliki broj kompanija, jer  u ovom globalnom kontekstu Nemačka ne može da očekuje brz rast privrede u utakmici sa zemljama Azije i Kine. Posebnu pažnju izazvala je tema transformacije finansiranja Evropske unije, izdvajanja pomoći za grčku krizu i Avganistan, odnosno potreba preusmeravanja sredstava od 5,6 milijardi evra godišnje u kreditiranje domaće privrede po povoljnijim uslovima. Svi panelisti su se složili da je potrebno restrukturirati kreditnu ponudu i učiniti je transparentnijom. Kada je reč o valuti, nemački izvoznici zadovoljni jakim evrom, ostvaruju značajniji prilivi što dodatno utiče na stabilnost cena na tržištu. Svi učesnici panela u saglasju su da jedinstvena valuta predstavlja najuspešniji projekat EU i da je potrebno sačuvati njegovu stabilnost. Nedostatak u budžetu delimično je prouzrokovan lošim menadžmentom u poreskoj politici, koju je potrebno reformisati i uspostaviti sponu između poreskih obveznika i poslodavaca. Senator Peter Radunski vidi kao jedan od pravaca bržeg oporavka iz krize viši stepen mobilizacije političke partije CDU kao i njenih činovnika sa temama i političkim programom prilagođenim privredi i građanima.

Susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel

Nemačka kancelarka Angela Merkel  je na otvaranju tradicionalnog ’Sommerfesta’ pozvala nemački narod da nastavi sa programom štednje, ulaže u sopstevno obrazovanje posebno u prirodne nauke, kao i da redovno izmiruje porez prema državi. Zauzvrat država će omogućiti povoljniji ambijent za poslovanje, subvencionisati kompanije u razvoju posebno porodičan biznis, obezbediti jeftinije školovanje.  Prema socijalno-tržišnom modelu organizovanja i privređivanja država će omogućiti  pojedincu da zahvaljujući svom nivou obrazovanja i iskazanom talentu dobije sigurno zapošljavanje. Predsednik Privredne komore Beograda dr Milan Janković se tom prilikom sreo sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel koja je dala punu podršku Srbiji osiguravši njeno mesto na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Poseta Kući nemačke privrede

Ovom prilikom predsednik komore Beograda dr Milan Janković posetio je i Kuću nemačke privrede u čijem sastavu se nalazi Savezno udruženje poslodavaca, Savezno udruženje industrijalaca i Nemačka privredna komora. Pored predstavljanja aktivnosti i plana za naredni period, na ovim sastancima dogovorena je saradnja na projektima i od strane nemačkog partnera ponuđena je pomoć u internacionalizaciji poslovanja članova komore Beograda. Predstavnici saveznog udruženja poslodavaca Nemačke koje okuplja 6 hiljada asocijacija,  1 milion preduzeća, koja zapošljavaju 20 miliona radnika ponudili su saradnju srpskim asocijacijama i pomoć u povezivanju sa nemačkim i evropskim asocijacijama.