Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA PODRŽALA SKUP SRPSKIH STUDENATA U INOSTRANSTVU


U Rektoratu Univerziteta u Beogradu, 7.08.2010. godine, održana je Generalna Skupština Organizacije srpskih studenata u inostranstvu (OSSI). Skup su otvorili: mr Srđan Srećković, ministar – Ministarstvo za dijasporu, Mirko Stefanović, državni sekretar – Ministarstvo spoljnih poslova, Ivana Zeljković, generalni sekretar – Privredna komora Beograda, prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, Ljiljana Smajlović, predsednica – Udruženje novinara Srbije i drugi.

Privredna komora Beograda podržala je Organizaciju srpskih studenata u dijaspori, u nameri da sa našim stručnjacima iz sveta pravi projekte i gradi akademske mostove saradnje, i omogući Srbiji da održi korak sa inovacijama i trendovima u nauci i tehnologiji i osigura njihovu primenu u našoj matici.

Danas u svetu, izvan zemlje svoga rođenja živi oko 190 miliona ljudi, što znači da 3% svetske populacije čini svetsku dijasporu. Srpska dijaspora je procenjena na oko 3,5-4miliona,  što iznosi oko 2/3 domaće populacije. Prema svojoj brojnosti, može se zaključiti da srpska dijaspora ne spada u najveće dijaspore na svetu, kao što su kineska ili indijska. Međutim, taj rastući broj Srba u rasejanju u odnosu na broj u matičnoj državi predstavlja zabrinjavajući pokazatelj. Pitanje dijaspore je, dakle, veoma važno, ekonomsko, političko, pa i statusno pitanje za veliki broj država sveta kako zemalja emitive iz kojih se stanovništvo seli, tako i onih koje su tradicionalno zemlje prijema, jer su industrijski i tehnološki veoma napredne i u kojima je visok životni standard koji privalači ljude iz nerazvijenijih sredina. U prvima je problem „odliva mozgova“i slabljenja radno sposobne i reproduktivne strukture stanovništva i rapidno starenje populacije, a u drugima je problem integracije i multikulturološke trpeljivosti i konflikta sredine koja veoma teško prihvata strance.

Prema zvaničnim podacima, postoji oko 4 miliona naših građana u svetu, koji su rasprostranjeno po gotovo svim kontinentima. Najveći broj je Srba u regionu odnosno u bivšim jugosovenskim republikama (BJR) i susednim zemljama  Rumuniji,  Mađarskoj  i  Albaniji  (2 120 982). Izvan regiona, najveći broj Srba nalazi se u Evropi (oko 1 243 259), zatim  Severnoj Americi (oko 1 180 000), Australiji i Novom Zelandu (210 000), Latinskoj Americi (41 261), Africi (27 644) i u Aziji (566). Srpska dijaspora, dobro je integrisana u društva zemalja prijema, a njena kvalifikaciona struktura obuhvata najrazličitije profesije od fizičke radne snage, do intelektualne avangarde, naučnika, inovatora, umetnika, sportista. Zajednički imenitelj za srpske zajednice širom sveta je da su dobro etablirane, da nisu problematične i da poštuju zakone zemlje domaćina. Srbija je, istorijski i tradicionalno, jedno od najpoznatijih emigracionih područja u svetu, sa jednom od najvećih dijaspora.

Srbiji ostaje nada da će studenti Organizacije sprskih studenata u inostranstvu, svoja znanja i veštine implementirati u domaću privredu, jer samo znanja i veštine mladih, obrazovanih i kvalitenih ljudi, mogu stvoriti klimu za jaka mala, srednja preduzeća i preduzetništvo i učiniti privredu vitalnom, a sve to vodi ka stvaranju snažne Srbije, na putu ka tržištu Evropske unije.