Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

17. septembar 2009.   PROGRAM PODRSKE U PROMENI KARIJERE PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE I MINISTARSTVA ODBRANE 

Partner u edukativnom delu programa za promenu karijere  PRISMA:
Privredna komora Beograda – Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvalitetaPrivredna komora Beograda se, kao partner u Programu za promenu karijere “Prisma”, uključila u proces resocijalizacije i aktivnog uključenja lica iz sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u savremene privredne tokove i sisteme poslovnog odlučivanja. U tom smislu, predstavnici Privredne komore Beograda, kao i predstavnici škola, kao strateških partnera, aktivno su učestvovali u motivacionim radionicama, predstavljajući programe obuka bivšim pripadnicima Vojske RS i Ministarstva odbrane. Osnovna intencija je da se kroz specijalističke obuke steknu znanja, veštine i kompetencije koje će reintegrisati polaznike u Programu promene karijere  u civilne ekonomske i društvene tokove.

Novi, sedmi po redu, ciklus obuke počinje 17. septembra 2009. godine. 
Strateški partneri Komore Beograda su:

  • Tehnička škola "Novi Beograd" - Regionalni centar za obrazovanje odraslih
  • Saobraćajna škola „Zemun”
  • Beogradska poslovna  škola – visoka škola strukovnih studija
  • Građevinska škola Beograd

U cilju realizacije Programa razvijenog od strane Ministarstva odbrane, a čiji je neposredni nosilac Direkcija za promenu karijere PRISMA, Privredna komora Beograda je, sa svojim strateškim partnerima u ovom programu, omogućila polaznicima obuke da se, kroz procese dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja, osposobe za zanimanja koja su tražena na tržištu rada.