Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


SKUPŠTINA  ASOCIJACIJE DUNAVSKIH PRIVREDNIH KOMORA 
 (DANUBE CHAMBER OF COMMERCE ASSOCIATION – DCCA)

Tokom prve polovine 2011. godine, Evropskom unijom će predsedavati  Mađarska, a očekuje se da će, već na početku naredne godine, Evropska komisija usvojiti Dunavsku strategiju. Imajući u vidu  privredne potencijale podunavskog regiona i idući u susret Dunavskoj strategiji EU, Trgovinsko industrijska privredna komora Budimpešte, uz podršku deset privrednih komora iz sedam podunavskih zemalja osnovala je krajem juna 2010. Asocijaciju Dunavskih privrednih komora. DCCA je otvorena asocijacija privrednih komora, tako da se u narednom periodu očekuje značajno povećanje broja članova ove važne međunarodne privredne asocijacije, uključivanjem svih privrednih komora sa prostora podunavskog regiona.

U septembru 2010. god. u Pečuju (Mađarska) održana je prva konferencija Skupštine DCCA, kojoj su prisustvovali predstavnici svih komora osnivača i na kojoj su razmatrani i usvojeni  strateški dokumenti Asocijacije Dunavskih privrednih komora: Strategija DCCA i plan rada Asocijacije (kratkoročni, srednjeročni i dugoročni). 

Najuže rukovodstvo Asocijacije Dunavskih privrednih komora čine: predsednik DCCA, g. Kristof Szatmary, predsednik Trgovinsko industrijske komore Budimpešte i dva potpredsednika DCCA, dr Milan Janković, predsednik privredne komore Beograda i predsednica Privredne komore Beča, kao i delegati - izabrani predstavnici privrednih komora članica DCCA.

Statut DCCA, usvojen u junu 2010. godine i potvrđen na septembarskom sastanku Skupštine Asocijacije Dunavskih privrednih komora u Pečuju, definiše opšta načela saradnje i povezivanja komora u slivu Dunava,  oblasti u kojima će se sarađivati kao i modele rada i saradnje.


Cilj DCCA je stvaranje jedinstvene platforme privrednih potencijala podunavskog prostora radi unapređivanja saradnje u oblasti biznisa, kao i jačanje kohezije između privrednih subjekata zemalja dunavskog makro-regiona.  


Privredne komore Nemačke, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Bugarske i drugih podunavskih zemalja, članice DCCA čvrsto veruju da će ekonomska kohezija podunavlja rezultirati    održivim ekonomskim razvojem za sadašnje, a još više za buduće generacije, i to upravo zahvaljujući  činjenici što teritorijalno pripadaju prostoru sliva  reke Dunav.


Dunav, međunarodna reka, druga po veličini u Evropi (2.888 km), oduvek je bila značajna za privredu  zemalja kroz koje protiče.  Čineći jedan od najvažnijih rečnih koridora – Koridor  VII,  Dunav je jedina veza Srbije kao kontinentalne države sa Crnim morem i preko kanala Majna-Dunav sa Rajnom i Severnim morem, Baltičkim morem i Atlantskim okeanom. Dunav je veza Srbije i sa ostalim podunavskim zemljama: Hrvatskom, Mađarskom, Slovačkom, Austrijom, Nemačkom i nizvodno, Rumunijom, Bugarskom, Ukrajinom, Moldavijom. Dunav prolazi kroz 10 zemalja i povezuje četiri glavna grada. Sa dužinom od 588 km kroz Srbiju, Dunav predstavlja najznačajniji plovni put u ovoj regiji, a istovremeno spada u najvažnije evropske rečne koridore.


Iskorišćenje brojnih potencijala podunavskog regiona: pitka voda za preko deset miliona ljudi koji žive duž Dunava, energetski potencijal reke (hidro i nuklearna energija), plovni potencijal, ribarstvo, agrar, turizam i dr. čine ostvarivom misiju Asocijacije Dunavskih privrednih komora, koja će biti kompletirana upravo onda kada bude ostvarena izjednačena godišnja stopa kapitalnih investicija po stanovniku duž celog prostora Dunavskog regiona. Ovaj visoki, ali ostvariv,
cilj Asocijacije Dunavskih privrednih komora svakako će biti lakše dostignut ukoliko podunavske zemlje uključe aktivnosti DCCA u svoje Nacionalne Dunavske strategije i tako definisane povežu ih početkom 2011. godine (kao jedno efikasno sredstvo privrednog razvoja prostora podunavskog regiona) u  zajedničku veliku evropsku Dunavsku strategiju.