Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

POSETA FRANCUSKOM PARLAMENTU

Visoka delegacija Privredne komore Beograda u kojoj su pored predsednika mr Milana Jankovića bili i Toplica Spasojević, direktor ITM-a, predsednik Goran Perčević, generalni direktor Interkomerca i Velimir Vukadin, predsenik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije, završila je vrlo uspešno seriju sastanaka koji su imali za cilj podršku malim i srednjim preduzećima za efikasniji izlazak na tržište Evropske unije i povećanje poslovne saradnje Francuske i Srbije.

Visoku delegaciju Komore Beograda primio je i član Francuskog parlamenta, Žan Mišel Feron koji je bio domaćin na radnom ručku u Parlamentu. Na radnom ručku dogovarani su razni oblici saradnje i podrške ciljevima Komore Beograda u promociji saradnje francuske i srpske privrede i povećanju mogućnosti za mala i srednja preduzeća Beograda i Srbija, za što veću njihovu prisutnost na tržištima Francuske.

Dogovoreno je da mr Milan Janković, 20. novembra ove godine, bude domaćin susreta francuskih i beogradskih privrednika Beograda, kao i da Žan Mišel Feron, 21. Novembra, bude gost  predsednice Skupštine Srbije, Slavice Đukić Dejanović i Kluba privrednika.

Pre susreta u Parlamentu predstavnici Privredne komore Beograda dogovarali su saradnju sa consulting kućom Welcome Europe u podršci malim i srednjim preduzećima za učešće za pristupna sredstva evropskih fondova. Kako bi što veći broj naših malih i srednjih preduzeća imao mogućnosti da konkuriše za sredstva iz fondova Evropske unije, dogovoreno je da se pokrene saradnja na organizaciji treninga i edukativnih programa, kao i da se pružaju on line consulting usluge članicama Komore Beograda.