Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

MENADŽMENT FORUM JUGOISTOČNE EVROPE

 

- Inteligentno upravljanje rizicima u uslovima globalne ekonomske krize -

 

Tradicionalni letnji skup ekonomista Srbije održan je 15. i 16. septembra u Beogradu sa temom ‘’Inteligentno upravljanje rizicima u uslovima globalne ekonomske krize’’. Privredna komora Beograda, kao asocijacija privrede, uvek je podržavala iznalaženje rešenja koja će doprineti razvoju poslovanja, te je i ove godine bila pokrovitelj tradicionalnog okupljanja ekonosmskih stručnjaka i menadžera/ privrednika.
Menadžment forum je sadržao nekoliko panela koji su sagledavali poslovanje u uslovima krize iz različitih perspektiva:


  • Ključni problemi i njhova rešenja
  • Rešenje iz perspektive strategijskih finansija
  • Otpornost na šokove iz perspektive velikih i diverzifikovanih preduzeća
  • Otpornost na šokove iz prespektive brzorastućih preduzeća
  • Efikasno i etičko korporativno upravljanje

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja, mr Mlađan Dinkić je ocenio da se srpska privreda stabilizuje posle šoka i da je na putu prevazilaženja krize, te da sledeće godine očekuje rast BDP za oko 1,5%. Ocenjeno je da je finansijski sektor bio dobro nadziran od strane države u ranijem periodu tako da ga svetska kriza nije uzdrmala. Realan sektor je zapao u krizu početkom godine, ali pravovremenim merama države izvršena je i njegova stabilizacija, teži se očuvanju likvidnosti domaćih preduzeća i pospešivanju tražnje za njihovim proizvodima.

 

Predsednik Društva ekonomista Srbije, prof. dr Dragan Đuričin, u svom izlaganju  ‘’kako iz ekonomije moralnog hazarda u ekonomiju intelegnetnog upravljanja rizicima’’ predstavio je glavne trendove u krizi, a zatim dao introspektivni opis krize u Srbiji kao i kanale njenog intenziviranja. Fokus je stvio na opravdano racionalni pristup riziku kao bitnu polugu preokreta u krizi, opisujući tipologiju rizika s poentom na upravljanje njima.

Vladimir Čupić, predsednik UO Hipo banke,  je svoje izlaganje usmerio na efikasnost postojećih metoda upravljanja rizicima u bankama, dok je Edvard Jakopin, direkor Zavoda za razvoj u svom referatu obradio uticaj tranzicije i ekonomske krize na Velike privredne sisteme. S obzirom na mesto velikih sistema u realnom sketoru, nasleđena ali značajnim delom i novopordukovana niska efikasnost i često značajna neefikasnost velikih sistema predstavlja najveći kamen spoticanja za antirecesione mere u realnom sekotru. Kako su to, po pravilu, u pitanju javna preduzeća vidljivo je da je problem adresiran na državu, pogotovo što njeni postupci u vezi sa njima (javnim preduzećima) često nisu bili shvatljivi.

U svim izlaganjim  je naznačeno da se moralni hazard treba suzbiti, na način da se moraju uspostaviti strožija pravila za ocenu rizičnosti ulaganja, ali i da se menadžeri i dalje moraju edukovati i unapređivati svoja zanja u rukovođenju različitim funkcijama preduzeća (proizvodnja, podaja, finansije, ljudski resursi) kalo bi se u budućnosti rizici nastali moralnim hazardom smanjili.