Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ODRŽANA PRVA STRUČNA KONFERENCIJA U 
OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE PRO:FIRE 2009

 

 

U Međunarodnom Expocentru Beograda, dana 17.septembra 2009. godine održana je Prva stručna konferencija u oblasti protivpožarne zaštite PRO:FIRE 2009, u organizaciji kompanije Balkans Security Services u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije a uz podršku Privredne komore Beograda.


Povodom povećavanja stepena bezbednosti i interesa da se zaštiti imovina i zaposleni od požara, uz smanjenje troškova i rizika upotrebom novih tehnologija, cilj  Konferencije je bio da se predstavi novi Zakon o zaštiti od požara i njegova primena, a da se kroz razgovor predstavnika predlagača sa predstavnicima 300 najvećih kompanija u Srbiji, procene efekti donošenja novog Zakona, njegova primena i koje bi prednosti moglo doneti usvajanje takvog propisa, kao i njegovu usaglašenost sa evropskim standardima i komplementarnost sa drugim propisima koji regulišu upravljanje rizicima, preventivu, zaštitu i spasavanje u slučaju vanrednih situacija.

Predsednik Privredne komore Beograda mr Milan Janković, je naglasio neophodnost donošenja novog zakona jer postojeći ne odgovara svakodnevnim potrebama, a da svako od nas treba da usmeri svoju svest u doprinošenju bezbednosti. U vatrogasnu službu se nije ulagalo zadnjih 15 godina, jer danas imamo 3.000 vatrogasaca, a po evropskim standardima trebalo da imamo bar 7.000, što bi za početak otvorilo sigurnih 4.000 radnih mesta. Jednom broju najugroženijih zgrada u Beogradu, Novom Sadu, Nisu i Zrenjaninu biće poklonjena oprema za zaštitu od požara. Privredna  komora Beograda aktivno će se uključiti da pruži Ministarstvu unutrašnjih poslova svaku pomoć u realizaciji upoznavanja stručne javnosti i privatne inicijative, sa novim zakonskim rešenjima. Zajedno sa predlagačem  radiće na unapređenju i tumačenju teksta Zakona.


Ova Konferencija potvrđuje da je Beograd, ne samo važan privredni centar Srbije i regiona jugoistočne Evrope, već i promoter  korisnih inicijativa u oblasti društvene odgovornosti i brige za lokalnu zajednicu.