Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I
TRGOVINSKO-INDUSTRIJSKE KOMORE BUKUREŠTA

BILATERALNI SUSRETI PRIVREDNIKA BEOGRADA I BUKUREŠTA

Delegacija privrednika iz Bukurešta, predvođena g. Sorinom Dimitriuom, predsednikom Trgovinsko-industrijske komore Bukurešta, posetila je 8.5.2009 godine Privrednu komoru Beograda. Tokom susreta, predsednici privrednih komora Beograda i Bukurešta potpisali su Sporazum o saradnji. Ovom svečanom činu prisustvovali su i NJ.E. Ion Macovei, ambasador Rumunije u Beogradu, gđa Mirjana Milenković, opunomoćeni ministar Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, g. Mirko Atanacković, direktor predstavništa Privredne komore Srbije u Rumuniji, rukovodstvo Privredne komore Beograda, privrednici Rumunije i Beograda i novinari.

Mr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, izrazio je veliko zadovoljstvo povodom susreta s gostima susedske države s kojom imamo veoma dobre političke i ekonomske odnose. Predložio je da prvi oblik saradnje bude iz oblasti edukacije, a da je neophodno pokrenuti i aktivnosti na uspostavljanju direktnih kontakata između srpskih i rumunskih kompanija. U ovaj proces trebalo bi da budu uključene i finansijske i druge relevantne institucije koje bi olakšale saradnju privrednicima. Naglasio je da će Privredna komora Beograda u potpunosti podržati privrednike u uspostavljanju i jačanju saradnje.

Nj.E. Ion Macovei ocenio je da ovaj susret ima veoma veliki značaj, budući da se radi o skupu predstavnika dva glavna grada. Ocenio je da činjenica o robnoj razmeni dveju zemalja koja na godišnjem nivou iznosi oko milijardu evra jasno govori o dobrim odnosima Srbije i Rumunije na svim nivoima.

G. Sorin Dimitriu izneo je stav da su upravo komore te koje treba da neguju i unapređuju ekonomske odnose. Potpisivanje Sporazuma o saradnji doprinosi povećanju trgovinske razmene između Beograda i Bukurešta i predstavlja početak jednog odgovornog poslovanja, čiji će razvoj zavisiti isključivo od samih komora. Predstavio je privredu glavnog grada i članice Trgovinsko-industrijske komore Bukurešta, koje čine 20% od ukupnog broja kompanija u Rumuniji. Predložio je da se u što skorijem roku identifikuju zajednički projekti, iznevši nekoliko konkretnih predloga saradnje.

Prisutnima su se obratili i gđa Mirjana Milenković, g. Mirko Atanacković i prof. dr Sloboran Korać, potpredsednik Privredne komore Beograda.

Po potpisivanju Sporazuma o saradnji, usledili su direktni bilateralni susreti privrednika Beograda i Bukurešta.