Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

POSETA AMBASADORA RUSKE FEDERACIJE

U Privrednoj komori Beograda održan je radni sastanak Nj.E. Aleksandera Konuzina, ambasadora Ruske Federacije u Beogradu, sa mr Milanom Jankovićem, predsednikom Privredne komore Beograda i gospodinom Goranom Perčevićem, generalnim direktorom kompanije Interkomerc.

Nakon upoznavanja Nj.E. ambasadora Ruske Federacije sa potencijalima beogradske privrede i dosadašnjom saradnjom beogradske i ruske privrede, konstatovana je neophodnost za intenzivnijim korišćenjem bilateralnog dijaloga, odnosno za uspostavljanjem čvršće saradnje, kako između regija, tako i između malih i srednjih preduzeća dveju zemalja.

Na sastanku je istaknuto da je, i pored postojeće saradnje, gde se pre svega misli na privatizaciju srpskih preduzeća od strane ruskih, ali i na podršku koju Ruska Federacija nudi srpskim firmama za otvaranje preduzeća na ruskom tržištu, neophodno omogućiti malim i srednjim preduzećima dveju zemalja da na što lakši način ostvare odgovarajuće poslovne kontakte i time obezbede plasman svojih proizvoda na strano tržište.

Generalni direktor kompanije "Interkomerc", gospodin Goran Perčević, takođe je istakao da je za srpske firme od suštinskog značaja obezbeđivanje pravog kontakta, koji bi za njihove proizvode "skratio put" do ruskog potrošača. Perčević je naglasio da u bilateralnoj ekonomskoj saradnji Srbije i Ruske Federacije postoje četiri grane na kojima bi trebalo razvijati ovu saradnju: energetika, putna privreda, hemijska industrija i poljoprivreda sa prehrambenom industrijom. Imajući u vidu razvoj i interes koji za srpsko tržište postoji od strane Moskovske banke, Privredna komora Beograda je ponudila svoju podršku u promovisanju projekata kojima bi se finansirao razvoj malih i srednjih preduzeća.

Zaključeno je da je u narednom periodu neophodno raditi na intenziviranju biznis dijaloga, te je u tom smislu Ambasada Ruske Federacije u Beogradu ponudila svoju podršku Privrednoj komori Beograda za što skoriju realizaciju posete beogradskih i srpskih privrednika potencijalnim partnerima na ruskom tržištu.